← Terug naar index

Adalimumab cascade

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Adalimumab cascade
Synoniemen:Humira cascade, monoclonale therapeutica, biological
Aanvraagcode:J283
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:Sanquin Monoclonale Therapeutica (7)

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:Serum afnemen kort vóórdat therapeuticum wordt toegediend
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Nabepaling uit heparine buis mogelijk mits goed vermeld op de buis dat het heparine buis betreft.

Materiaal afname/opslag

Code

CLS

Kleur Dop

Oranje

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Stolbloed
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2 ml bloed
Minimaal nodig:1 ml serum
Afnameconditie:Vlak vóór volgende gift!
Bewaarcondities:4C
Bewaarperiode:5 dagen bij 4C
Verzendformulier:Sanquin Monoclonale Therapeutica (7)
Verzendcondities:Bode: doos 4°C met etiket 'zwarte band'

Interpretatie

Indicatie:Evaluatie van de behandeling met Adalimumab bij pt met Reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, Bechterew en psoriasis.
Eenheid:ug/ml
Referentiewaarden:

IBD Adalimumab: 5-10 ug/ml (eventueel tot 12 ug/ml)

RA Adalimumab dalspiegel: 5-8 ug/ml Bij dalspiegels > 7-8 ug/ml kan verlenging van het dosisinterval overwogen worden.

antistoffen < 12 AE/mL: niet aantoonbaar antistoffen > 12 AE/ml: aantoonbaar

Interpretatie:

Sanquin bepaalt eerst de concentratie adalimumab in serum en als deze laag is dan wordt ook de antistoffen concentratie bepaald.

Adalimumab (Humira) is een monoklonale antistof gericht tegen TNF-α. Adalimumab werkt echter soms niet of slechts tijdelijk; daarnaast  kunnen patiënten een allergische reactie ontwikkelen.
Sanquin Diagnostiek heeft twee Adalimumabtesten ontwikkeld: de eerste test bepaalt de hoeveelheid Adalimumab in het bloed (J291). De tweede meet of de patiënt antistoffen tegen Adalimumab heeft gevormd (J290).  Er is een relatie tussen de hoogte van de dalspiegel van Adalimumab en de klinische effectiviteit.  Lage of onmeetbare spiegels zijn geassocieerd met een verminderde effectiviteit. Een belangrijke oorzaak voor lage Adalimumabspiegels is antistofvorming. Antistoffen tegen Adalimumab zorgen voor een versnelde klaring van het geneesmiddel. Bij patiënten met een lage antistof-titer kan dosisophoging zinvol zijn. Bij patiënten met een hoge antistof-titer is het aan te raden om voor behandeling over te gaan op een andere TNF-blokker. Bij hoge adalimumab concentraties (>10 ug/ml) moet verlenging van het doseerinterval overwogen worden. Voor een beslisboom zie het dms document: Richtlijn TNF alfa remmers, interpretatie geneesmiddel en antistoffen concentraties.

Bij de interpretatie van de analyse resultaten dient u rekening te houden met een meetonzekerheid in de analyse. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienstdoende apotheker.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:Na beoordeling door de apotheker worden klinisch relevant afwijkende resultaten doorgegeven aan de aanvrager
Bronvermelding:
  1. Stephane Paul, Amelie Carla Moreau, Emilie Del Tedesco, Melanie Rinaudo, Jean-Marc Phelip, Christian Genin, et al. Pharmacokinetics of Adalimumab in Inflammatory Bowel Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis. Inflamm Bowel Dis 2014;20:1288–1295)
  2. N. Mitrev, N. Vande Casteele, C. H. Seow, J. M. Andrews, S. J. Connor, G. T. Moore, et al. Review article: consensus statements on therapeutic drug monitoring of anti-tumour necrosis factor therapy in inflammatory bowel diseases. Aliment Pharmacol Ther. 2017;46:1037–1053
  3. Cao WT, Huang R, Jiang KF, Qiao XH, Wang JJ, Fan YH, Xu Y. Predictive value of blood concentration of biologics on endoscopic inactivity in inflammatory bowel disease: A systematic review. World J Gastroenterol 2021; 27(9): 886-907
  4. TDM monografie NVZA

Testeigenschappen

Methode:ELISA
Analyse Frequentie:2 wekelijks
Doorlooptijd:3 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:J283