← Terug naar index

ADAMTS13 activiteit

Aanvraaginformatie

Verzending Naar

Sanquin Amsterdam

Contactgegevens

Cito na telefonisch overleg: (020) 512 3120.

Omschrijving:ADAMTS13 activiteit
Synoniemen:Von Willebrand cleaving protease activiteit, TTP onderzoek
Aanvraagcode:H063
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:Sanquin TTP onderzoek (4A)

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

CITO na telefonisch overleg met Klinisch Chemicus en CLB (020-5123120).

Materiaal afname/opslag

Code

CLC

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml Citraatbloed
Minimaal nodig:
Afnameconditie:niet op vrijdag

Verzending Naar

Sanquin Amsterdam

Contactgegevens

Cito na telefonisch overleg: (020) 512 3120.

Bewaarcondities:Direct afdraaien en invriezen (-20C)
Bewaarperiode:
Verzendformulier:Sanquin TTP onderzoek (4A)
Verzendcondities:CLB bode

Interpretatie

Indicatie:Verdenking Trombotische Trombocytopene Purpura TTP
Eenheid:%
Referentiewaarden:

Indien verlaagd wordt tevens antistofonderzoek ingezet (H065).

Interpretatie:

De diagnose TTP kan worden gesteld bij de aanwezigheid van een microangiopatische hemolytische anemie en trombopenie bij afwezigheid van andere verklaarbare oorzaak. De diagnostische waarde van de ADAMTS13 bepaling is nog niet eenduidig vastgesteld. In negen grote cohort studies is de frequentie van ernstige ADAMTS13 deficientie bij patienten met idiopatische TTP 33 tot 100%. Ernstige deficienties kunnen tevens voorkomen bij andere ziekten dan TTP.

Testeigenschappen:

Website Sanquin: www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/h063-adamts13-activiteit

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:1 week
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:H063