← Terug naar index

Albumine ratio liquor/serum

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Albumine ratio liquor/serum
Synoniemen:Q albumine
Aanvraagcode:LIA
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:liquor en serum op hetzelfde moment (binnen 6 u) afnemen
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Wordt doorgaans aangevraagd icm IgG in liquor en serum om zo de IgG index te kunnen berekenen. In plaats van serum kan ook heparine plasma gebruikt worden. Liquor afnemen in polypropyleen liquor buis Sarstedt.

Materiaal afname/opslag

Code

BIJZ

Kleur Dop

blauw en geel

Afbeelding

Materiaal:Combinatie, zie afnamecondities
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:1 ml
Minimaal nodig:0,5 ml
Afnameconditie:Liquor en serum op hetzelfde moment (binnen 6 u) afnemen
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:1 week
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:gestoorde bloed-hersen barriere, meningitis, MS, multiple sclerose
Eenheid:ratio
Referentiewaarden:

 

Leeftijd Albumine L/S ratio
16 - 30 jaar 1,7 - 5,7
31 - 40 jaar 1,4 - 3,2 
41 - 50 jaar  2,0 - 7,2
> 50 jaar  2,1 - 8,9 

 

Interpretatie:

Albumine liquor/serum ratio is verhoogd bij verstoorde bloed-hersen barriere.
Albumine liquor/serum ratio wordt ook gebruikt voor de berekening van de IgG index.

Uitslagen worden niet gecorrigeerd voor bloedbijmenging. Indien gewenst dan kan het aandeel afkomstig door bloedbijmenging worden berekend obv de volgende formule:

Voor alles geldt dat de gebruikelijke eenheid wordt gebruikt, dus
 
Ery’s in bloed in x1012/L en in liquor in x109/L
Albumine in plasma in g/L en in liquor in mg/L
Ht = hematocriet in bloed
 
Albu_corr_liq (mg/L) = Albu_gemeten_liq – [(Ery_liq/Ery_bloed) x Albu_plasma x (1-Ht)]

 

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Hermann P, Romero C, Schmidt C, Reis C, Zerr I. CSF biomarkers and neuropsychological profiles in patients with cerebral small-vessel disease. PLoS One. 2014 Aug 22;9

Testeigenschappen

Methode:turbidimetrie
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:RALS