← Terug naar index

Alfa-1-antitrypsine in faeces

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Alfa-1-antitrypsine in faeces
Synoniemen:A1AT
Aanvraagcode:FA1A
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:Slechts één aanvraag per verzendportie (minimaal 7 gram!), Combineren met elastase (1g nodig) is mogelijk, niet met calprotectine
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Vers materiaal insturen. Voor A1AT bepaling in bloed zie A1A. Patientinformatie en FA1A afnamebuisje zijn op te halen bij de poli bloedafname in het ziekenhuis. Afgeven afnamebuisje bij prikpost is mogelijk. Patient kan feces ook thuis verzamelen en per post opsturen. Geef in dat geval naast FA1A afnamebuisje ook verzendverpakking mee en de instructie dat er minimaal 7 gram feces modig is (5 schepjes).

Sinds 15-12-2016 wordt deze test niet meer door het laboratorium Medlon, maar door het UMC Utrecht uitgevoerd en zijn de referentiewaarden gewijzigd. Referentiewaarde voor 15-12-2016: <1.5 mg/g faeces

Materiaal afname/opslag

Code

VEF

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Verzending faeces
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:Minimaal 7 gram faeces
Afnameconditie:Voor thuisafname en versturen per post zie 'opmerkingen'

Link

Verzending Naar

UMC Utrecht Centraal Diagnostisch Lab, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht, 088-7558105

Contactgegevens

Bewaarcondities:Na binnnenkomst bewaren bij -20C
Bewaarperiode:1 week
Verzendformulier:UMC Utrecht, Centr Diagnostisch laboratorium
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:intestinaal eiwitverlies, Crohn, colitis Ulcerosa
Eenheid:mg/g faeces
Referentiewaarden:

< 1,1 mg/g droge feces

Interpretatie:

a1AT is resistent tegen proteolytische afbraak in het maagdarmkanaal. Dit is de reden dat a1AT geprefereerd wordt boven chymotrypsine om intestinaal eiwitverlies te bepalen. Een aantal aandoeningen met name ontstekingsprocessen kunnen leiden tot eiwitverlies door lekkage via de darmmucosa of via de lymfevaten. Bij de ziekte van Crohn is de hoeveelheid alfa-1-antitrypsine sterk verhoogd en bovendien de klaring gecorreleerd met de ziekteactiviteit. Bij Colitis ulcerosa is de klaring niet gerelateerd aan ziekteactiviteit.
Bij patienten met een alfa-1-antitrypsine deficiëntie zijn de referentiewaarden niet bruikbaar maar verdient het aanbeveling de klaring te berekenen volgens de volgende formule: feces a1AT (g/L) * feces volume/ serum A1AT.
Bij zuigelingen die borstvoeding krijgen is de A1AT afkomstig van humane melk en geen indicatie voor eiwitverlies.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Fujii T1, Shimizu T, Takahashi K, Kishiro M, Ohkubo M, Akimoto K, Yamashiro Y. Fecal alpha1-antitrypsin concentrations as a measure of enteric protein loss after modified fontan operations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003 Nov;37(5):577-80.

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:2 -3 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:FA1A