← Terug naar index

Amfetamine/Methamfetamine in urine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Amfetamine/Methamfetamine in urine
Synoniemen:
Aanvraagcode:AA21
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Kalibratie stof is d-metamphetamine

Onderste bepalingsgrens 65 ug/l (resultaten lager dan 65 ug/l worden als zodanig gerapporteerd <65 ug/l)

Bovenste bepalingsgrens 2000 ug/l (resultaten groter dan 2000 ug/l worden als zodanig gerapporteerd >2000 ug/l)

Materiaal afname/opslag

Code

APU

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Apotheek - urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:0.5 ml
Afnameconditie:tot 1-4 dagen na gebruik aantoonbaar
Bewaarcondities:2-8 °C gedurende maximaal 5 dagen
Bewaarperiode:monsters worden 14 dagen op KFTL in de vriezer bewaard voor eventueel confirmatie onderzoek
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:intoxicatie, verslaving
Eenheid:ug/l
Referentiewaarden:

Cut off waarde is 500 ug/l

negatief < 500 ug/l positief > 500 ug/l

Interpretatie:

Tot 1-4 dagen na gebruik aantoonbaar

De bepaling wordt uitgevoerd met een immuno-assay. Let op: vals positieve resultaten zijn mogelijk. Bij twijfel positief resultaat kan bevestigingsonderzoek aangevraagd worden. Neem contact op met de dienstdoende apotheker.

Deze test is geschikt voor screening en een klinische setting waarin ruimte is voor discussie tussen client en behandelaar. Voor gerechtelijke toepassing is deze test alleen niet voldoende betrouwbaar.

MDMA (XTC), MDA, d/l-methamfetamine, d/l-amfetamine, MBDB HCl, MDEA, BDB HClPMA en PMMA geven kruisreactiviteit

De metabolieten van trazodon en mebeverine en gebruik van LSD kunnen kruisreactiviteit geven.

Gebruik van dexamfetamine en lisdexamfetamine leidt tot positieve resultaten.

Methylfenidaat (Ritalin) geeft geen kruisreactiviteit in de concentraties getest door de fabrikant. We zien echter in de klinische praktijk wel kruisreactie met methylfenidaat. Hetzelfde geldt voor bupropion. Levamisol, wat gebruikt wordt als versnijdingsmiddel geeft kruisreactiviteit.

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met een bepaalde meetonzekerheid. De meetonzekerheid is op te vragen bij de laboratoriumapotheker.

Kreatinine wordt automatisch toegevoegd:
Kreatinine < 2.0 mmol/l: resultaat is niet geschikt voor een betrouwbare conclusie

Rapportage:
< 0.4 mmol/l: monster is geen urine
0.4-2.0 mmol/l: monster als verdund beschouwen
 

 

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van Deventer Ziekenhuis KCL M061.

Doorbelgrenzen:Indien aangevraagd in het kader van intoxicatie na cosult ziekenhuisapotheker wordt resultaat doorgebeld
Bronvermelding:

www.toxicologie.org Bijsluiters Roche

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 werkdag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AA21