← Terug naar index

AML-M3

Aanvraaginformatie

Omschrijving:AML-M3
Synoniemen:AML-M3, t(15, 17) chrom. translocatie, DNA-analyse
Aanvraagcode:P031
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:Sanquin Immunohematologie (5)

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Indien bloed en beenmerg wordt ingestuurd, voor beide materialen een APART formulier insturen. Dit geldt ook voor aanvragen die via het CLAUS-systeem worden verstuurd. Beide formulieren krijgen hier een apart nummer en de uitslagen worden apart gerapporteerd

Materiaal afname/opslag

Code

CLD

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Diversen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:20 ml vers EDTA of 0,5 ml EDTA ontstold beenmerg
Minimaal nodig:20 ml vers EDTA-bloed, zo mogelijk meer als aantal leuko's <5 x 10(9)/l is; en/of 0,5-1,5 ml met EDTA ontstold beenmerg.
Afnameconditie:In het weekend gaarne eerst bellen: 020-512 3333, of bij spoed: 020-512 3390. Gaarne twee ongekleurde bloed- of beenmerguitstrijkjes meezenden.
Bewaarcondities:Kamertemperatuur (nooit in koelkast)
Bewaarperiode:Moet ivm lymfocytenkweek binnen 24 uur na afname in het CLB zijn.
Verzendformulier:Sanquin Immunohematologie (5)
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Acute myeloide leukemie, promyelocyten leukemie
Eenheid:
Referentiewaarden:

Afwezig

Interpretatie:
Testeigenschappen:

Website Sanquin: www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/p031-pml-rara-fusietranscript-t-15-17-chromosoomtranslocatie-bij-aml-m3

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:diverse methoden
Analyse Frequentie:alleen na overleg
Doorlooptijd:30 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:€0
LIS Code:P031