← Terug naar index

ANA

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:ANA
Synoniemen:antinucleaire antistoffen, antinucleaire factor, ANF, ENA, anti-histon, anti-CENP, anti-Sm, anti-RNP, anti-SSA, anti0SSB, anti-Scl70, anti-Jo1
Aanvraagcode:ANA
Uitvoerend Lab:Bijzonder onderzoek
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Sinds 2010 vindt de voorscreening plaats met een EliA Symphony screentest naar anti-nucleaire antistoffen. Deze omvat de klinisch meest relevante antigenen: RNP70,A,C, SmD, Ro/SS-A, La/SS-B, Scl-70, CENP-B, Jo-1 en wordt altijd uitgevoerd in combinatie met dsDNA. Indien positief dan volgt automatisch uitsplitsing van de afzonderlijke antigenen. Indien negatief en blijvende sterke verdenking op Scleroderma of Polymyositis / Dermatomyositis adviseren we afzonderlijke serologische testen aan te vragen: zie Sclerodermie serologie en Myositisblot.

Materiaal afname/opslag

Code

CLS

Kleur Dop

Oranje

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Stolbloed
Alternatief Materiaal:Heparine gel
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:1 ml serum of plasma
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:1 week
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:systemische autoimmuunziekten, reumatische ziekten
Eenheid:U/l
Referentiewaarden:

Negatief

Interpretatie:

Bij deze ANA aanvraag wordt eerst een Sympony ELISA als ANA screentest uitgevoerd, evenals een ELISA dsDNA. In geval van een postieve ANA test volgt automatisch een uitsplitsing van de klinisch relevante ENA antistoffen (extraheerbare nucleaire antistoffen) met een ELISA techniek: anti-histon, anti-centromeer (CENP-B), anti-Sm, anti-nRNP, anti-Ro/SSA, anti-La/SSB, anti-Scl70, anti-Jo1.
ds DNA kan ook separaat aangevraagd worden en wordt kwantitatief gerapporteerd (zie dsDNA).
ANA antistoffen hebben een diagnostische betekenis voor diverse autoimmuun aandoeningen

 

  SLE RA SS MCTD PSS CREST PM/DM
ANA 90 35 65 100 60 70 30
anti-dsDNA 75 10 0 15 0 0 5
anti-histon 60 15 nb nb nb nb nb
anti-centroeer 2 0 0 5 10 95 nb
anti-Sm 20 0 0 5 1 1 0
anti-nRNP 20 3 0 100 5 2 0
anti-Ro/SS-A 40 5 70 50 30 nb nb
anti-La-SS-B 15 1 60 0 5 0 nb
anti-Scl70 0 0 0 0 35 5 0
anti-Jo1 0 0 0 0 0 0 30

 

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:
  1. Recommendations of the Dutch EASI-team for the laboratory diagnostics of ANA, anti-dsDNA and anti-ENA antibodies. EASI European Autoimmunity Standardisation Initiative. 2012
  2. J. Damoiseaux, L. Bakker-Jonges, J.W. Cohen Tervaert, R. Derksen, H. Hooijkaas, C. Kallenberg, I. Klasen, P. Limburg, R. Smeenk en D. Hamann. Laboratoriumdiagnostiek van ANA, anti-ds-DNA- en anti-ENA-antistoffen: aanbevelingen naar aanleiding van een enquête. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk 2010; 35: 234-239

Testeigenschappen

Methode:ELISA
Analyse Frequentie:2 x per week, dinsdag en donderdag
Doorlooptijd:1 week
CTG-Klasse:B207
Tarief:€7.5
LIS Code:ANA