← Terug naar index

ANCA en anti-GBM

Aanvraaginformatie

Omschrijving:ANCA en anti-GBM
Synoniemen:ANCA MPO, PR3, GBM
Aanvraagcode:ANCA en CGBM
Uitvoerend Lab:Bijzonder onderzoek
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:Cito alleen na overleg met dienstdoende klinisch chemicus. Let op: cGBM apart invoeren in labosys
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

ANCA-immuunfluorescentie (ANCA-IF) is per 01-02-2022 afgeschaft. Deze heeft volgens de nieuwe richtlijnen geen meerwaarde in de diagnostiek en follow-up van ANCA-geassocieerde vasculitis.

Materiaal afname/opslag

Code

CLS

Kleur Dop

Oranje

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Stolbloed
Alternatief Materiaal:Heparine barricor
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:1 ml serum of plasma
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:2 weken
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Hoge verdenking vasculitis
Eenheid:
Referentiewaarden:

negatief

Interpretatie:

Klinische redenen voor het aanvragen van een cito-ANCA met aGBM

 • Snell-progressieve glomerulonefritis (met een afwijkend urine-sediment) en/of
 • pulmonaire hemorragie Conform richtlijn ANCA testen van het CMI is optimale zorg: binnen 24uur beschikbaar __ Klinische manifestaties waarbij een ANCA in het algemeen dient te worden aangevraagd:__
 • Afwijkend urine-sediment passend bij een glomerulonefritis, in het bijzonder snel-progressieve glomerulonefritis (dysmorfe erys of pathologische cilinders)
 • Pulmonale hemorragie, in het bijzonder bij een pulmono-renaal syndroom
 • Cutane vasculitis met systemische verschijnselen
 • Multipele long noduli
 • Chronische, destructieve ziekte van de bovenste luchtwegen
 • Langer bestaande sinusitis of otitis
 • Subglottische tracheastenose
 • Mononeuritis multiplex of andere onverklaarde perifere polyneuropahtie
 • Retro-orbitale massa
 • Scleritis

Bij de aanvraag van CITO ANCA worden 3 verschillende antistoffen aangetoond te weten anti-PR3, anti-MPO en anti-GBM. In geval van GPA zal aPR3 positief zijn en aGBM negatief. Bij MPA is in de meeste gevallen anti-MPO positief. In geval van syndroom van Goodpasture zal aGBM positief zijn (in 25% van de gevallen in combinatie met aMPO) en aPR3 negatief. De sensitivitiet van deze aGBM test is 100%, een negatieve test sluit dit syndroom dus uit. Bij hoge klinische verdenking en negatieve uitslag, kan er met een andere methode bepaald worden iom klinisch chemicus. Dit kan niet cito aangezien het materiaal verstuurd moet worden.

Testeigenschappen:

Cito ANCA en cGBM aanvraag: altijd in overleg met dd KC, test-procedure = min 3uur.

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:
 • Revised 2017 international consensus on testing of ANCAs in granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis. Bossuyt et al Nature Reviews Rheumatology/ 683-692 2017.
 • 2020 International consensus on ANCA testing beyond systemic vasculitis. Moiseev S et al. Autoimm rev 2020;19:102618

Testeigenschappen

Methode:ELISA
Analyse Frequentie:2 x per week, maandag en donderdag
Doorlooptijd:1 week, cito na overleg met dd KC
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:ANCA en CGBM