← Terug naar index

ANCA (type)

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:ANCA (type)
Synoniemen:antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen, anti-PR3, anti-MPO
Aanvraagcode:ANCA
Uitvoerend Lab:Bijzonder onderzoek
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Alleen cito na overleg met dienstdoende KC
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Bij aanvraag ANCA dient anti-MPO (cMPO) en anti-PR3 (cPR3) te worden aangevraagd. De immuunfluorescentietest komt per 01-02-2022 te vervallen omdat deze niet meer in de richtlijn van ANCA geassocieerde vasculitis voorkomt.

Materiaal afname/opslag

Code

S

Kleur Dop

geel

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Serum
Alternatief Materiaal:Heparine gel
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:1 ml
Afnameconditie:
Bewaarcondities:-20C
Bewaarperiode:2 weken
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:granulomatosis met polyangiitis (Wegener; GPA), vasculitis, microscopische polyangiitis, syndroom van Churg-Strauss, glomerulonefritis, WG, MPA, CS, PAN, RPGN
Eenheid:
Referentiewaarden:

Negatief

Interpretatie:

Een positieve ANCA met een negatieve Elisa uittypering kan wijzen op een (vooralsnog) klinisch onbelangrijk ANCA antigeen anders dan anti-PR3 of MPO, zoals b.v. myeloperoxidase, elastase, lactoferrine of lysozym. Een positieve c-ANCA zonder PR3 activiteit kan passen bij vasculitis onder therapie, exacerbatie van de vasculitis of tijdens chronische infectie of inflammatoire darmziekten.
Anti-GBM dient, alleen bij verdenking primaire RPGN of syndroom van Goodpasture, separaat te worden aangevraagd (zie aGBM). 

Type
Patroon
 
Antigeen
 
Ziektebeeld
C-ANCA
Grofkorrelig;cytoplasmatisch patroon
PR3
Granulomatosis met polyangiitis (Wegener; GPA) Microscopische polyangiitis (MPA) Churg Strauss syndrome (CS) [ziekte van Graves] 
P-ANCA 
Perinucleair; cytoplasmatisch patroon;
artefact tgv herverdeling van MPO tegen de kern
MPO 
Microscopische polyaangiitis (MPA) polyarteritis nodosa (PAN) idiopatische crescentische glomerulonefritis (type III RPGN),  CS , SLE RA, Chronisch IBD

 

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:
  • Revised 2017 international consensus on testing of ANCAs in granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis. Bossuyt et al Nature Reviews Rheumatology/ 683-692 2017.
  • 2020 International consensus on ANCA testing beyond systemic vasculitis. Moiseev S et al. Autoimm rev 2020;19:102618

Testeigenschappen

Methode:Directe immunofluorescentie (IFT), eluaat, MAIPA
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:10 dagen
CTG-Klasse:B206
Tarief:€6.4
LIS Code:ANCA immuunfluorescentie (vervalt per 01-02-2022)