← Terug naar index

Anti-Xa (LMWH)

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Anti-Xa (LMWH)
Synoniemen:anti factor Xa activiteit
Aanvraagcode:NF10L
Uitvoerend Lab:Stolling
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Geschikt voor monitoring Enoxaparine (Clexane), Nadroparine (Fraxiparine & Fraxodi), Tinzaparine (Innohep) en Dalteparine (Fragmin)
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Veneuze afname heeft altijd voorkeur. Bij kleine kinderen kan een capillaire afname worden overwogen. Het cupje met citraat moet volledig worden gevuld (om verdunningseffect te voorkomen). Graag eerst contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus over de valkuilen van een capillaire afname.

Materiaal afname/opslag

Code

C

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat bloed algemeen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:3 ml citraatbloed (veneus afnemen)
Minimaal nodig:200 uL plasma (= 0,5 ml bloed)
Afnameconditie:4 uur na LMWH gift afnemen (topspiegel)
Bewaarcondities:Binnen 1 uur na afname 2x afdraaien (er mogen géén trombocyten meer aanwezig zijn)
Bewaarperiode:1 uur indien volbloed, 2 uur in plasma na afdraaien, 1 maand bij -20C
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Nierinsufficientie (<30 ml/min), zwangerschap, kinderen, obesitas (BMI>50 kg/m2) en extreem ondergewicht
Eenheid:IU/ml anti-Xa activiteit
Referentiewaarden:

Streefwaarden

Volwassenen (CBO richtlijn antitrombotisch beleid)

  • 1,0 - 2,0 IU/ml bij 1-maal daagse toediening (Fraxiparine forte)
  • 0,6 - 1,0 IU/ml bij 2-maal daagse toediening (Fraxiparine)

Kinderen (UMCG):

  • Therapeutisch: 0,5 - 1,0 IU/ml
  • Profylactisch: 0,35 - 0,5 IU/ml
Interpretatie:
  1. Controle van therapie-instelling dient te gebeuren 4 uur na toediening (topspiegel). Hierop zijn de streefwaarden gebaseerd.
  2. De anti-Xa spiegel wordt niet beïnvloed door gebruik van een vitamine K antagonist tot een INR van 3,0
  3. Leverziekte beinvloedt de antifactor-Xa spiegel. De spiegel wordt hoger en blijft langer hoog. Bij ernstige levercirrhose is de anti-Xa spiegel echter verlaagd. Dit komt door de lage antitrombinespiegel. Meting van de anti-Xa spiegel bij een levercirrhose is daardoor niet betrouwbaar.
Testeigenschappen:
  1. Anti-Xa activiteit onder 0,1 IU/ml wordt gerapporteerd als <0,1 IU/ml
  2. Anti-Xa activiteit boven 2,0 IU/ml wordt gerapporteerd als >2,0 IU/ml

De anti-Xa (LMWH) bepaling is niet gecalibreerd voor DOAC's en kan daarom niet worden gebruikt om de exacte antistollingsactiviteit van directe anti-Xa remmers (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) te bepalen. Wel kan met de anti-Xa bepaling bij bepaalde Xa-remmers antistollingsactiviteit worden uitgesloten. Voor interpretatie van stoltesten bij NOAC/DOAC gebruik wordt verwezen naar iProva protocol: laboratoriumtesten bij gebruik NOAC's.

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Richtlijn antitrombotich beleid (2015)

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:1 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:NF10L