← Terug naar index

Anti-Xa (LMWH)

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Anti-Xa (LMWH)
Synoniemen:anti factor Xa activiteit
Aanvraagcode:NF10L
Uitvoerend Lab:Stolling
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Geschikt voor monitoring Enoxaparine (Clexane), Nadroparine (Fraxiparine & Fraxodi), Tinzaparine (Innohep) en Dalteparine (Fragmin)
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Monitor een LMWH niet routinematig. Een spiegelbepaling, middels een anti-factor Xa spiegel, kan overwogen worden bij obesitas (BMI >50 kg/m2), kreatinine klaring < 30 ml/min, zwangerschap, neonaten en kinderen.

Materiaal afname/opslag

Code

C

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat bloed algemeen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:3 ml citraatbloed (veneus afnemen, nooit capillair)
Minimaal nodig:0,5 ml plasma
Afnameconditie:4 uur na LMWH gift afnemen (topspiegel)
Bewaarcondities:Binnen 1 uur na afname 2x afdraaien (er mogen géén trombocyten meer aanwezig zijn)
Bewaarperiode:1 uur indien volbloed, 2 uur in plasma na afdraaien, 1 maand bij -20C
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Nierinsufficientie (<30 ml/min), zwangerschap, kinderen, obesitas (BMI>50 kg/m2) en extreem ondergewicht
Eenheid:IU/ml anti-Xa activiteit
Referentiewaarden:

Streefwaarden

Volwassenen (CBO richtlijn antitrombotisch beleid)

  • 1,0 - 2,0 IU/ml bij 1-maal daagse toediening (Fraxiparine forte)
  • 0,6 - 1,0 IU/ml bij 2-maal daagse toediening (Fraxiparine)

Kinderen (UMCG):

  • Therapeutisch: 0,5 - 1,0 IU/ml
  • Profylactisch: 0,35 - 0,5 IU/ml
Interpretatie:
  1. Controle van therapie-instelling dient te gebeuren 4 uur na toediening (topspiegel). Hierop zijn de streefwaarden gebaseerd.
  2. De anti-Xa spiegel wordt niet beïnvloed door gebruik van een vitamine K antagonist tot een INR van 3,0
  3. Leverziekte beinvloedt de antifactor-Xa spiegel. De spiegel wordt hoger en blijft langer hoog. Bij ernstige levercirrhose is de anti-Xa spiegel echter verlaagd. Dit komt door de lage antitrombinespiegel. Meting van de anti-Xa spiegel bij een levercirrhose is daardoor niet betrouwbaar.
Testeigenschappen:
  1. Anti-Xa activiteit onder 0,1 IU/ml wordt gerapporteerd als <0,1 IU/ml
  2. Anti-Xa activiteit boven 2,0 IU/ml wordt gerapporteerd als >2,0 IU/ml

De anti-Xa (LMWH) bepaling is niet gecalibreerd voor DOAC's en kan daarom niet worden gebruikt om de exacte antistollingsactiviteit van directe anti-Xa remmers (Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban) te bepalen. Wel kan met de anti-Xa bepaling bij bepaalde Xa-remmers antistollingsactiviteit worden uitgesloten. Voor interpretatie van stoltesten bij NOAC/DOAC gebruik wordt verwezen naar iProva protocol: laboratoriumtesten bij gebruik NOAC's.

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Richtlijn antitrombotich beleid (2015)

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:1 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:NF10L