← Terug naar index

anti-Xa (UFH)

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:anti-Xa (UFH)
Synoniemen:heparine, heparine Leo, ongefractioneerd heparine
Aanvraagcode:NF10U
Uitvoerend Lab:Stolling
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Niet op prikpost vanwege afdraaien binnen 1 uur.

Materiaal afname/opslag

Code

CLC

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml citraat
Minimaal nodig:200 uL plasma (= 0,5 ml bloed)
Afnameconditie:buis moet geheel zijn gevuld i.v.m. citraat:plasma verhouding
Bewaarcondities:Binnen 1 uur na afname 2x afdraaien (trombocyten storen de assay)
Bewaarperiode:1 uur bij kamertemperatuur, 1 maand bij -20C
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:monitoring heparinepomp
Eenheid:
Referentiewaarden:

Steefwaarden bij ongefractioneerd heparine zijn: 0,3 - 0,7 IU/ml.

Interpretatie:

Aanpassingen van pompsnelheden op basis van de anti-Xa uitslag staan beschreven in iProva: protocol ongefractioneerde heparine / heparinepomp.

Testeigenschappen:
  • Anti-Xa activiteit onder 0,1 IU/ml wordt gerapporteerd als <0,1 IU/ml
  • Anti-Xa activiteit boven 2,0 IU/ml wordt gerapporteerd als >2,0 IU/ml

De anti-Xa (UFH) test is niet gecalibreerd voor de bepaling van anti-Xa activiteit van directe anta-Xa remmers: Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban. Hierdoor is deze niet geschikt om de exacte antistolactiviteit van deze middelen te meten. Voor inschatting antistolactiviteit bij NOAC/DOAC gebruik wordt verwezen naar iProva protocol: Laboratoriumtesten bij gebruik NOACs

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Validatierapport. Streefwaarden overgenomen uit CBO richtlijn antitrombotisch beleid (2017).

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:1 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:anti-Xa (UFH)