← Terug naar index

Antitrombine

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Antitrombine
Synoniemen:Antitrombine III, AT3
Aanvraagcode:H026
Uitvoerend Lab:
Aanvraagformulier:Sanquin Bloedstolling (4)

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Volgens de CBO richtlijn Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze tromboembolie (2008) wordt aanbevolen om geen onderzoek naar erfelijke trombofilie te verrichten bij patienten met een eerste- of recidief VTE. Op grond van de huidige inzichten blijven erfelijke trombofilietesten beperkt tot patiënten met trombofilie in de oorspronkelijke klinische betekenis: ernstige tromboseneiging. Het betreft patiënten met VTE op jonge leeftijd (<45 jaar), recidiverende VTE (op jonge leeftijd) en een voor VTE sterk belaste familie-anamnese, waarbij een zeldzame, ernstige trombofiele afwijking wordt vermoed.

Materiaal afname/opslag

Code

CLC

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml citraatbloed
Minimaal nodig:1 ml plasma kan gecombineerd worden met proteine C en proteine S onderzoek
Afnameconditie:Citraatbloed niet afnemen door zelfde naald waarmee heparinbloed is afgenomen
Bewaarcondities:-20C
Bewaarperiode:
Verzendformulier:Sanquin Bloedstolling (4)
Verzendcondities:-18C, Sanquin

Interpretatie

Indicatie:Trombofilie onderzoek, nefrotisch syndroom
Eenheid:%
Referentiewaarden:

80 - 120 %

Interpretatie:

Antitrombine (AT) is een remmer van serine proteases, met name factor IIa (trombine), Xa en IXa. In aanwezigheid van heparine wordt de reactie tussen AT en trombine en factor Xa versterkt, wat leidt tot een effectieve remming van de stolling. Een antitrombine deficientie van 50-70% leidt tot onvoldoende compensatie indien de hoeveelheid procoagulantia is verhoogd. Hierdoor ontstaat een tromboseneiging. Antitrombinedeficientie kan zijn verworven door leverfunctiestoornissen en verbruik bij diffuse intravasale stolling of zijn aangeboren. Aangeboren heterozygote deficienties leiden tot een AT activiteit van 40-60%. Homozygote deficienties zijn niet levensvatbaar. Congenitale AT deficientie is sterk geassocieerd met trombose: ten minste 50% van de patienten heeft voor hun 40e een tromboembolie.

Antitrombine is fysiologisch verlaagd tijdens de eerste levensdagen.

Voor diagnose van aangeboren AT deficientie bij ernstige trombofilie zijn meerdere metingen noodzakelijk omdat AT verlaagd kan zijn tijdens de acute fase van veneuze tromboembolie. Tevens is gedurende de initiele fase van heparinetherapie de activiteit tijdelijk 20-30% verlaagd, terwijl de waarden licht verhoogd zijn (10%) tijdens gebruik van orale anticoagulantia. Aangeboren AT deficientie moet worden bevestigd door het bepalen van AT in 1e graads familieleden.

Niet adequate antistolling ondanks therapeutische heparinedosering kan voorkomen bij inefficiente beschikbaarheid van AT.

Testeigenschappen:

Website Sanquin: www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/h026-antitrombine-activiteit

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:chromogene bepaling
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:15 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:H026