← Terug naar index

Bezinking

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Bezinking
Synoniemen:BSE, microbezinking
Aanvraagcode:BSE
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

De BSE wordt op het KCL bepaald middels een verkorte methode (30 minuten) en omgerekend naar de 1 uurswaarde. Een microbezinking (200 ul) kan handmatig worden ingezet bij kleine monsterhoeveelheden (cupje). Een verhoogde bezinking is hierbij vaak gesluierd waardoor de uitslag een grotere spreiding heeft dan de automatische bezinking (500 ul)

Materiaal afname/opslag

Code

E

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:EDTA bloed
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4 ml EDTA bloed
Minimaal nodig:500 ul EDTA bloed
Afnameconditie:
Bewaarcondities:8 uur bij kamertemperatuur, 24 uur in koelkast
Bewaarperiode:
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:detectie en follow up van ziekten die een acute-fase reactie bewerkstelligen of die een verhoging van immuunglobulinen geven.
Eenheid:mm/uur
Referentiewaarden:

Man <50 jaar: <15 mm/uur
Man >50 jaar: <20 mm/uur
Vrouw <50 jaar: <20 mm/uur
Vrouw >50 jaar: <30 mm/uur.

Interpretatie:

De bezinking wordt beinvloed door plasmaeiwitten die de negatieve oppervlaktelading van erytrocyten verminderen of agglutinatie van erytrocyten bevorderen. Dit zijn:
- Acute fase eiwitten: stijging van fibrinogeen en daling van albumine
- Immuunglobulinen bij mono- en polyklonale gammopathieen.
De bezinking is verhoogd bij alle aandoeningen die gepaard gaan met een verhoging van bovenstaande eiwitconcentraties, waaronder infectieziekten, infarcten, maligniteiten, reumatische aandoeningen, auto-immuunziekten, mono- en polyklonale gammopathieen en hypothyreoidie. De bezinking is tevens verhoogd bij anemie (Hb<6 mmol/l), bij ouderdom en bij zwangeren (3e trimester <30 mm/uur).
De bezinking is een trage reactor op fysiologische veranderingen door langzame stijging en langzame daling (halfwaardetijden van fibrinogeen en immuunglobulinen zijn 4 en 20 dagen, respectievelijk). Dit in tegenstelling tot CRP dat kan verdubbelen binnen 6-8 uur.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Referentiewaarden: Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. J.M. Pekelharing (ed). Prelum uitgevers 2009. ISBN: 9789085620136

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:
Doorlooptijd:
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:BSE