← Terug naar index

Bloedgroep/IRA/Kruisserum, Blg/Sel/Krs

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Bloedgroep/IRA/Kruisserum, Blg/Sel/Krs
Synoniemen:Bloedgroep, screening irregulaire antistoffen, kruisserum
Aanvraagcode:SKRS
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Indien de patient afgelopen 3 maanden bloedproducten heeft ontvangen, zwanger is (geweest) of wanneer deze omstandigheden niet kunnen worden uitgesloten is het resultaat van de antistofscreening 72 uur geldig. Indien dit met zekerheid kan worden uitgesloten is het resultaat tot aan de volgende transfusie/zwangerschap geldig.

Materiaal afname/opslag

Code

E10.

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:EDTA 10 ml
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:1 ml EDTA bloed (indien geen irregulaire antistoffen worden gevonden)
Afnameconditie:
Bewaarcondities:Volbloed 24 uur, plasma 72 uur (zowel bij 4°C als kamertemp)
Bewaarperiode:72 uur (kruisserum) en volbloed 24 uur (Hb bepaling)
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Transfusie, bloedtransfusie, packed cells
Eenheid:
Referentiewaarden:
Interpretatie:

Voorafgaand aan de selectie van erytrocytenconcentraten moet volgens de CBO richtlijn bloedtransfusie compatibiliteitsondezoek worden uitgevoerd. Dit bestaat uit:
* Bepaling van de ABO bloedgroep en Rhesus D status uit 2 onafhankelijke bloedafnames
* Screening op de aanwezigheid van klinisch relevante bloedgroepantistoffen: C, c, E, e, K, Fy(a), Fy(b), Jk(a), Jk(b), M, S en s.

Indien er discrepanties zijn tussen de 2 onafhankelijk bepaalde bloedgroepen of wanneer er antistoffen worden gevonden moet dit worden uitgezocht. Hierdoor wordt de levering van de erytrocytenconcentraten vertraagd.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:enzymatische oxidatie naar acetoacetaat op teststrip
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:Afhankelijk van gevonden discrepanties
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:SKRS