← Terug naar index

Bloedgroep/Rhesus

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Bloedgroep/Rhesus
Synoniemen:bloedgroep antigenen, ABO, Rh
Aanvraagcode:BBLR
Uitvoerend Lab:
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:groepscode voor IRA bloedgroep + rhesus
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

E10

Kleur Dop

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:EDTA 10ml
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:2x 500 ul EDTA cupjes
Afnameconditie:
Bewaarcondities:koelkast
Bewaarperiode:72 uur
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Onderzoek voor bloedtransfusie, anemie, bloedverlies
Eenheid:
Referentiewaarden:
Interpretatie:

Aanbevelingen richtlijn bloedtransfusie:
1. De ABO-bloedgroepbepaling dient volledig te worden verricht. Dat wil zeggen dat de aan- of afwezigheid van de antigenen van het ABO-systeem op de erytrocyten van de patiënt wordt vastgesteld met behulp van testreagentia en de aan- of afwezigheid van anti-A- en anti-B-antistoffen in het plasma/serum van de patiënt wordt vastgesteld met behulp van testerytrocyten. Elke discrepantie bij de bloedgroepbepaling dient te worden onderzocht.
2. De ABO-bloedgroep van de patiënt moet uit tenminste twee afzonderlijk afgenomen monsters worden bepaald. Een ABO-bloedgroep is pas definitief vastgesteld wanneer aan deze eis is voldaan zonder dat hierbij discrepanties zijn ontdekt. De oorzaak van discrepanties bij de tweede ABO-bloedgroepbepaling dient altijd te worden onderzocht.
3. Bij pasgeborenen jonger dan drie maanden kan de ABO-bloedgroep niet definitief worden vastgesteld. De registratie van de ABO-bloedgroep van pasgeborenen jonger dan drie maanden dient derhalve een voorlopig karakter te hebben.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:BBLR