← Terug naar index

Bloedkweek

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Bloedkweek
Synoniemen:kweek bloed, bloed kweek, bkw, bloedkweken
Aanvraagcode:BLKW (volwassenen)
Uitvoerend Lab:
Aanvraagformulier:
Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:
Opmerkingen:

Belang van bloedkweken is groot:

  • voor start antibiotica! Dus dan cito
  • wanneer men na afname wil switchen van antibiotica, dan ook cito
  • één is géén, neem dus standaard 2 setjes (4 flesjes) af
  • minimaal 2 setjes uit twee verschillende puncties, bij endocarditis altijd drie setjes De setjes mogen na elkaar afgenomen worden.

Contaminatie met vertegenwoordigers van de huidflora treedt gemakkelijk op. Als zowel de venapunctie-plaats als de rubberen dop van de bloedkweekflesjes goed wordt gedesinfecteerd met Clinisteril alcohol 80%, neemt de kans op contaminatie met huidbacteriën sterk af. Ook gebruik van een tussenopvang-systeem geeft meer kans op contaminatie: daarom is het gebruik hiervan niet toegestaan. Het afnemen van BK door een iv catheter wordt sterk ontraden, ook als deze catheter nieuw is ingebracht. NB: bloedkweken kunnen niet op de prikposten buiten het DZ afgenomen worden. De aanvragend arts is verantwoordelijk voor een goede en complete aanvraag!

Bij kinderen (tot 4 jaar) bestaat een bloedkweek maar uit 1 flesje (pedibact). Bovengenoemde informatie geldt verder ook voor kinderen. Zie ook: Bloedkweek kinderen tot 4 jaar

Een bloedkweek is niet altijd cito. Wanneer er direct met antibiotica gestart moet worden, is het altijd cito. In veel gevallen is het niet erg om bijvoorbeeld een uurtje later, met de gewone prikronde, de bloedkweek te prikken. Uit literatuur blijkt dat met name het volume van afname van belang is voor een goede vangst bij bloedkweken. Er is geen bewijs voor een hogere opbrengst bij koude rillingen, dan wel koortspieken. Er wordt ook regelmatig geadviseerd bloedkweken af te nemen bij patiënten die geen koorts hebben, maar wel verdenking infectie. Wanneer er verzoek komt van een aanvrager voor cito afname en deze is volgens bovenstaande criteria niet cito, dan kan deze afname meegenomen worden in de eerstvolgende prikronde, mits deze afname binnen 3 uur plaats vindt.

Materiaal afname/opslag

Code

Kleur Dop

groen en oranje

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:set bloedkweekflesjes
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:Max. 8 ml per flesje (zie indicatorstreep op flesje).
Minimaal nodig:
Afnameconditie:Bloed verkregen via venapunctie. Bij verdenking lijninfectie zowel via perifere venapunctie als uit lijn bloed afnemen.
Bewaarcondities:Na afname bij kamertemperatuur bewaren.
Bewaarperiode:
Verzendformulier:
Verzendcondities:Bloedkweekflesjes na afname bij kamertemperatuur bewaren en zo spoedig mogelijk naar het LMMI (microbiologisch lab) (laten) vervoeren, ook bij kamertemperatuur.

Interpretatie

Indicatie:Verdenking sepsis of uitsluiten daarvan.
Eenheid:
Referentiewaarden:

Geen groei

Interpretatie:

.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:Bij groei
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:bacteriologische kweek, banaal.
Analyse Frequentie:
Doorlooptijd:5 - 10 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:BLKW (volwassenen)