← Terug naar index

bloedkweek

Aanvraaginformatie

Omschrijving:bloedkweek
Synoniemen:kweek bloed, bloed kweek, bkw, bloedkweken
Aanvraagcode:BLKW (volwassenen)
Uitvoerend Lab:
Aanvraagformulier:
Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:
Opmerkingen:

• Indicatie voor afname? In principe in elke situatie, waarbij de klachten/symptomen van de patiënt mogelijk worden veroorzaakt door een bacteriemie. Omdat veel mensen met koorts reageren op bacteriën in de bloedbaan, wordt vaak gekozen voor een heel praktische en bruikbare richtlijn: BK afnemen bij koorts van tenminste 38.5 gr. Daarnaast bij aanhoudende koorts of opnieuw koorts na 48 uur na starten van (adequate of adequaat geachte) antibiotica therapie. • Hoeveel BK afnemen? Bij het afnemen van BK neemt de sensitiviteit toe als er meer bloed wordt afgenomen. Eén is géén is het adagium. Neem altijd minstens 2 setjes BK af. Praktische richtlijn: neem bij verdenking op een bacteriemie tenminste 2 BK af (elke BK heeft een aeroob en een anaeroob flesje): in de praktijk is dat ong. 30-40 cc. In elke BK-flesje wordt dan 8-10 cc bloed bloed gespoten. Bij een verdenking op endocarditis tenminste 3 BK afnemen. • Moment van afname? Uit onderzoek is gebleken dat het niet uitmaakt of de BK in de 24 uur vóór, rondom of in de 24 uur ná de koortspiek worden afgenomen. Dit geldt ook bij transfusiereactie(s). Dat betekent dat het bij patiënten met koorts niet nodig is om altijd meteen BK af te nemen. De ‘prikkers’ van de KCL hoeven dan in veel situaties niet meteen te komen om BK af te nemen. Afname kan dan even goed op een later moment, wanneer de ‘prikker’ toch al op de afdeling is of de patiënt toch al voor iets anders geprikt moet worden. De 2 BK mogen dan direct na elkaar worden afgenomen. Uitzondering hierop: als direct na afname van de BK wordt gestart met antibiotica, dienen de BK wel meteen te worden afgenomen. Ook wanneer men wil switchen van antibiotica is een cito afname geïndiceerd. • Voorkómen van contaminatie van BK met huidflora. Contaminatie met vertegenwoordigers van de huidflora treedt gemakkelijk op. Als zowel de venapunctie-plaats als de rubberen dop van de bloedkweekflesjes goed wordt gedesinfecteerd met Clinisteril alcohol 80%, neemt de kans op contaminatie met huidbacteriën sterk af. Neem de 2 setjes af uit twee verschillende puncties. Ook gebruik van een tussenopvang-systeem geeft meer kans op contaminatie: daarom wordt gebruik hiervan ontraden. Het afnemen van BK door een iv catheter wordt ontraden, ook als deze catheter nieuw is ingebracht.

Bij kinderen bestaat een bloedkweek maar uit 1 flesje (pedibact). Bovengenoemde informatie geldt verder ook voor kinderen.

Materiaal afname/opslag

Code

Kleur Dop

groen en oranje

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:set bloedkweekflesjes
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:Max. 8 ml per flesje (zie indicatorstreep op flesje).
Minimaal nodig:
Afnameconditie:
Bewaarcondities:Na afname bij kamertemperatuur bewaren.
Bewaarperiode:
Verzendformulier:
Verzendcondities:Bloedkweekflesjes na afname bij kamertemperatuur bewaren en zo spoedig mogelijk naar het LMMI (microbiologisch lab) (laten) vervoeren, ook bij kamertemperatuur.

Interpretatie

Indicatie:Verdenking sepsis of uitsluiten daarvan.
Eenheid:
Referentiewaarden:

geen groei

Interpretatie:

.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:bij groei
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:bacteriologische kweek, banaal
Analyse Frequentie:
Doorlooptijd:5 - 10 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:BLKW (volwassenen)