← Terug naar index

Bupropion

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Bupropion
Synoniemen:Wellbutrin
Aanvraagcode:AA75
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:Dosering, tijd laatste inname en bloedafname, reden aanvraag, comedicatie
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Bepaald worden bupropion en de actieve metaboliet OH-bupropion

OH-bupropion bevat circa 50% farmacologische activiteit.

Materiaal afname/opslag

Code

APR

Kleur Dop

Rood

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek serum (GEEN gel)
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:minimaal 1 ml serum nodig
Afnameconditie:10-24 uur na inname bupropion, meteen bij -20 graden bewaren, meteen naar het KFTL brengen

Link

Verzending Naar

Contactgegevens

Bewaarcondities:wordt verzonden
Bewaarperiode:wordt verzonden
Verzendformulier:Apotheek Haagse Ziekenhuizen
Verzendcondities:kamertemperatuur

Interpretatie

Indicatie:Depressie, ADHD, stoppen met roken
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

Bupropion 0.02 - 0.10 mg/l

Hydroxybupropion 0.58 - 1.50 mg/l

 

 

 

Interpretatie:

Normale verhouding:

bupropion : hydroxybupropion 1:10-20

 

 

 

 

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van verzendlaboratorium M091.

Doorbelgrenzen:Som bupropion en OH-bupropion > 2.0 mg/l
Bronvermelding:

Hiemke C et al. AGNP Consensus Guidelines for … Pharmacopsychiatry 2011; 44: 195–235

SPC tekst wellbutrin XR 300 mg

www.tdm-monografie.org TDM monografie bupropion

AHZ bepalingenwijzer

Testeigenschappen

Methode:LC-MSMS
Analyse Frequentie:verzending (frequentie onbekend)
Doorlooptijd:14 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AC01