← Terug naar index

Calcium, geïoniseerd

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Calcium, geïoniseerd
Synoniemen:iCalcium, iCa
Aanvraagcode:GCA
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:Mag tot 4 uur na afname worden nabepaald.
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

AT

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Art. bloed
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:arteriespuit
Minimaal nodig:capillair
Afnameconditie:Alleen in arteriespuit met gebalanceerd heparine
Bewaarcondities:geen
Bewaarperiode:geen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:hypercalciemie, hypocalciemie, hyperparathyreoidie, hypoparathyreoidie
Eenheid:mmol/l
Referentiewaarden:

1,15 - 1,30 mmol/l
1,06 - 1,34 mmol/l neonataal dag 2

Interpretatie:

Ca en iCa verhoogd bij: hyperparathyroidie, PTHrP producerende tumor, sarcoidose, Vitamine D intoxicatie
verlaagd Ca en iCa : hypoparathyroidie, hypomagnesiemie.
verlaagd Ca en iCa met hoog PTH: Vitamine D deficientie, nierfalen, massale transfusie met citraathoudend bloed.
iCa verlaagd bij: alkalose (eiwitbinding neemt toe, dus iCa neemt af)
iCa verhoogd bij: acidose
Bij pseudohypercalciemie is geioniseerd Ca niet verhoogd maar totaal Ca wel.
Bij hypoproteinemie is geioniseerd Ca niet verlaagd maar totaal Ca wel.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Cousineau J. et al. Neonate capillary blood gas reference values. Clin Biochem 38(10):905-907.

Procedure for determining packed cell volume by microhematocrit method. 2nd ed. Approved standard. NCCLS (CLSI) Publication H7-A3. Villenova, Pa.: NCCLS, 2000.

Measurement of pH. Definition, standards, and procedures. (IUPAC Recommendations 2002). Pure and Appl Chem 2002; 74, 11: 2169-2200.

Testeigenschappen

Methode:ion-selectieve electrode, direct
Analyse Frequentie:Dagelijks
Doorlooptijd:1 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:GCA