← Terug naar index

CD4 / CD8 ratio

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:CD4 / CD8 ratio
Synoniemen:lymfocyten subsets, QLS6
Aanvraagcode:QTRA
Uitvoerend Lab:Hematocytologie
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Geslacht, stress en zwangerschap hebben geen invloed op de telling. Onder de aanvraagcode QTRA hangen diverse rapportagecodes die niet separaat aanvraagbaar zijn (QLS1 t/m QLS6).

Materiaal afname/opslag

Code

E

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:EDTA bloed
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4 ml EDTA
Minimaal nodig:4 ml EDTA
Afnameconditie:Indien op prikpost afgenomen dan voor 12 u aanmelden bij BO2 (tel 535085 vragen naar 4411). Vrijdag in DZ vóór 15u afnemen.
Bewaarcondities:kamertemperatuur
Bewaarperiode:24 uur
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:HIV, Therapie bij hairy cell lymfoom, immuundeficientie
Eenheid:%
Referentiewaarden:

 

 

<7 dagen

<2 jaar

2-5 jaar

5-10 jaar

10-16 jaar

>16 jaar

B-cel

0,1-1,1

0,6-3,1

0,2-2,1

0,2-1,6

0,2-0,6

0,1-0,5

T-cel

0,8-4,9

1,4-8,0

0,9-4,5

0,7-4,2

0,8-3,5

0,7-2,1

T-cel CD4+

0,5-3,4

0,9-5,5

0,5-2,4

0,3-2,0

0,4-2,1

0,3-1,4

T-cel CD8+

0,2-1,9

0,4-2,3

0,3-1,6

0,3-1,8

0,2-1,2

0,2-0,9

CD4/CD8 rat

1,1-3,9

0,9-3,7

0,9-2,9

0,9-2,6

0,9-3,4

1,0-3,6

NK-cel

0,1-1,9

0,1-1,4

0,1-1,0

0,09-0,9

0,07-1,2

0,09-0,6

 

Interpretatie:

Na HIV infectie daalt de halfwaardetijd van CD4 lymfocyten van 83 naar 23 dagen. Het beenmerg reageert met een verhoging van het aantal CD8+ T-cellen, maar niet van CD4+ cellen, waardoor zonder therapie het aantal T-cellen langzaam afneemt (gemiddeld 0,05 x109 / jaar) en de CD4/CD8 ratio daalt. Antivirale therapie (HAART) verhoogt de CD4+ T-cel productie van het beenmerg echter zonder de levensduur te verlengen.

Bij een CD4 telling van <0,20 x 109/l (<14%) wordt de diagnose AIDS gesteld. Er is echter een hoge meetvariabiliteit. Variatie wordt veroorzaakt door:
-          Analytische variatie: variatie in telling is resultante van 3 variabelen: WBC, %lymfocyten en %CD4+ cellen.
-          Seizoens- en dagritme (bloedafname op zelfde tijdstip van de dag geeft minste variatie)
-          Bepaalde virale infecties geven lymfocytose (o.a. influenza)
-          Hoge doses Corticosteroiden kunnen tellingen sterk laten dalen (b.v. van 0,90 → 0,30 x 109/l)
-          Tuberculose
-          Splenectomie (vals verhoogde waarden).

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Comans-Bitter WM et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood. Reference values for lymphocyte subpopulations. J Pediatr. 1997 Mar;130(3):388-93.

Testeigenschappen

Methode:Flow cytometrie
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:QTRA