← Terug naar index

Cellen Liquor

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Cellen Liquor
Synoniemen:
Aanvraagcode:LBF
Uitvoerend Lab:Hematologie
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

L

Kleur Dop

Afbeelding

Code

GEEN

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Liquor
Alternatief Materiaal:Geen alternatief materiaal mogelijk
Afname Volume:1 ml polypropyleen Liquor buis Sarstedt
Minimaal nodig:0,5 ml
Afnameconditie:Niet met buizenpost versturen!
Bewaarcondities:Binnen 1 uur bepalen i.v.m. celverval
Bewaarperiode:
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Meningitis, maligniteit
Eenheid:
Referentiewaarden:

Leucocyten in Liquor:  0-7/ul
Erythrocyten in Liquor: 0/nl
Mononucleaire cellen: 0-7/ul
Polynucleaire cellen: 0-3/ul
Eosinofielen: 0/ul
Hoog fluorescente (HF) cellen: 0/ul

NB. Indien leukocyten <10 /ul wordt de differentiatie tussen mononucleaire en polynucleaire cellen niet meer gemaakt.

Interpretatie:

Rapportage van leukocyten is een optelsom van zowel mononucleaire cellen (monocyten en lymfocyten) als polynucleaire cellen (segmenten en eosinofielen). De eosinofielen worden tevens apart gerapporteerd. Hoog-fluorescente cellen is een niet-specifieke melding; deze cellen kunnen bestaan uit macrofagen, plasmacellen of tumorcellen. Indien sterk verhoogd wordt gecontroleerd of het materiaal tevens bij de pathologie is aangemeld.

Voor bloedbijmenging wordt de celtelling niet gecorrigeerd. Een grove correctie kan plaatsvinden door voor elke ery (per nl) de leuko met 1 (per ul) te verminderen. Beter is het de correctie uit te voeren op basis van de erytrocyten en leukocytenverhouding in het bloed (indien gemeten). Formule:

Gecorrigeerde leuko (liquor) = gemeten leuko (liquor) - [ ery (liquor) x leuko (bloed) / ery (bloed) ]

Liquor interpretatie bij infecties

Parameter Bacterieel Viraal
Celaantal >300 /ul <300 /ul
Celdifferentiatie Polynucleair (PMN) Mononucleair (MN)
Glucose (ratio liquor/bloed) <2,2 mM (<0,4) Normaal
Lactaat >3 mmol/l <3 mmol/l
Totaal eiwit Sterk verhoogd Normaal - licht verhoogd

 

 

 

 

 

 

Bij bloedbijmenging is niet alleen het aantal erythrocyten verhoogd maar zal ook albumine, eiwit en IgG verhoogd zijn. Uitgaande van 40g/L albumine, 80g/L eiwit en 10 g/L IgG in bloed zal per 1000 erythrocyten bloedbijmenging een automatische correctie van 10 mg/L albumine, 20 mg/L eiwit en 2,5 mg/L IgG plaatsvinden.
                                                                                                          

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

de Jonge R. et al. Evaluation of the new body fluid mode on the Sysmex XE5000 for counting leukocytes and erytrocytes in cerebrospinal fluid and other body fluids. Clin Lab Med 2010;48

Testeigenschappen

Methode:celtelling automaat
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:LBF