← Terug naar index

Cortisol Bindend Globuline

Aanvraaginformatie

Verzending Naar

Amsterdam UMC, Lab endocrinologie, LAKC B1-114 receptie, Meibergdreef 9, 1105, AZ Amsterdam

Contactgegevens

020-7325945 voor uitslagen, 020-5665929 voor hulp bij interpretatie

Omschrijving:Cortisol Bindend Globuline
Synoniemen:CBG
Aanvraagcode:CBG
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:Amsterdam UMC, afdeling endocrinologie

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

VHG

Kleur Dop

Groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Verzending - Heparine barricor
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:2 ml plasma
Afnameconditie:

Verzending Naar

Amsterdam UMC, Lab endocrinologie, LAKC B1-114 receptie, Meibergdreef 9, 1105, AZ Amsterdam

Contactgegevens

020-7325945 voor uitslagen, 020-5665929 voor hulp bij interpretatie

Bewaarcondities:- 20 °C
Bewaarperiode:1 maand
Verzendformulier:Amsterdam UMC, afdeling endocrinologie
Verzendcondities:-20°C, koerier

Interpretatie

Indicatie:onbegrepen verhoogd cortisol, berekening FCI, Free cortisol index
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

Man/kind: 18 - 55 mg/L Vrouw: 40-154 mg/L

Interpretatie:

Cortisol in plasma is voor 95 % gebonden aan cortisol bindend globuline (CBG). Bij oestrogeen toediening (pilgebruik) neemt CBG toe en daarmee ook cortisol, zonder dat dit fysiologische betekenis heeft. Bij verlaagde eiwitsynthese (levercirrose) gebeurt het omgekeerde. Als maat voor de vrije fractie cortisol kan de zgn Free Cortisol Index (FCI) worden berekend: FCI = cortisol *100 %/CBG.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

https://amc.getincontrol.eu/Provision/Search?q=cbg https://nvkc.nl/professional/wie-doet-wat-database?action=showdetail&id=2525

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:maandelijks
Doorlooptijd:8 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:CBG