← Terug naar index

Cortisol in plasma dagritme

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Cortisol in plasma dagritme
Synoniemen:cortisol dagcurve, einde dag cortisol, 08 en 16 uurs cortisol
Aanvraagcode:CDR
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:voor afname cortisol dagcurve op prikpost: zie opmerkingen
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Indien cortisol dagcurve op een prikpost wordt aangevraagd kan de 8 uurs cortisol wroden afgenomen en het aanvraag formulier weer meegegeven worden met de patient met de instructie dat ze om 16 uur opnieuw geprikt moet worden voor cortisol in het DZ.

Materiaal afname/opslag

Code

SC08

Kleur Dop

Afbeelding

Code

SC16

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Cortisol 08.00 uur
Alternatief Materiaal:Cortisol 16.00 uur
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:0,5
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4C
Bewaarperiode:4 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:syndroom van Cushing, hypercorticisme
Eenheid:nmol/l
Referentiewaarden:

cortisol aan het einde van de dag is doorgaans ca. 50 % van de ochtendwaarde (0,1 - 0,4 µmol/l).

Interpretatie:

Het poliklinisch uitvoeren van een cortisol dagcurve heeft beperkte waarde voor diagnostiek naar Syndroom van Cushing. Door invloed van activiteit en stress wordt cortisol teveel beïnvloed.
De middagwaarde dient kleiner te zijn dan 0,6 x de ochtendwaarde.
Het bestaan van een normaal dagritme sluit Cushing syndroom uit.
Bij ‘s nachts werkenden kan dagritme verschoven zijn.
Bij (ernstige) reumatoïde artritis (en mogelijk andere reumatoïde aandoeningen) raakt dagritme verloren.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

MW Elminger, W Kuhnel and WB Ranke. Reference ranges for serum conecntration of LH, FSH, E2, Prolactin, Progesteron, SHBG, DHEAS, Cortisol and Ferritin in neonates, children and young adults. CCLM 2002; 40:1151-1160.

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:CDR