← Terug naar index

Cryoglobuline

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Cryoglobuline
Synoniemen:Cryo, CRFI, CRGL, koude aglutinine
Aanvraagcode:CRY
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:kan niet op prikpost worden afgenomen
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Bij aanwezigheid van cryoglobuline ook bijzondere afnamecondities in acht nemen voor: HCV titer en M-proteïne onderzoek. NIET op prikpost!

Materiaal afname/opslag

Code

BIJZ

Kleur Dop

blauw en geel

Afbeelding

Materiaal:Combinatie, zie afnamecondities
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2 x 4 ml
Minimaal nodig:1 x 4 ml gestold bloed en 1 buis citraat bloed
Afnameconditie:Afnemen in warm thermostaatblok en in stoof van 37 C plaatsen. BO waarschuwen !! Let op: 2 buizen prikken (stolbloed (rood) en citraat (blauw)). Na 15.30 uur niet meer afnemen!
Bewaarcondities:warm bewaren tot centrifugeren
Bewaarperiode:< 1 uur
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Raynaud-fenomeen, vasculitis, nefritis, artrtitis, nefritis, neuropathie, hepatitis, HCV, RA
Eenheid:pos/neg
Referentiewaarden:

Niet aanwezig.

Interpretatie:

Bij gehepariniseerde patienten kan heparinecomplex als cryoprecipitaat (heparine-fibronectine complex) ontstaan.
Cryoglobuline kan aanwezig zijn bij Multiple myoloom zonder aanwezigheid van M-proteine. Verder kan worden gedacht aan cryoglobuline bij: koude-afhankelijke symptomatologie, vaculitis, arthitits, hepatitis, HCV infectie, sterk verlaagde C4 titer.
Cryoglobulines zijn immuunglobulines die reversibel precipiteren beneden 37 C. Er kan onderscheid worden gemaakt in 3 types (zie hiervoor cryoglobuline typering).
De aanwezigheid van cryoglobulines kunnen een storende invloed hebben op diverse bepaling als dit niet bekend is en niet aan strikte afname condities kan worden gehouden: foutief verlaagde HCV titer en M-proteïnes.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Kyle RA, Lust JA: Immunoglobulins and laboratory recognition of monoclonal proteins. Section III. Myeloma and related disorders. In Neoplastic Diseases of the Blood. Third edition. Edited by PH Wiernik, GP Canellos, JP Dutcher, RA Kyle. New York, Churchill Livingstone, 1996, pp 453-475

Testeigenschappen

Methode:precipitatie bij 37 C en op oog beoordelen
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:7 dagen
CTG-Klasse:B203
Tarief:€2.2
LIS Code:CRY