← Terug naar index

CXCL13

Aanvraaginformatie

Omschrijving:CXCL13
Synoniemen:CXCL13 in liquor
Aanvraagcode:CXCL
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:Radboud UMC liquor diagnostiek

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:gecentrifugeerde liquor invriezen voor verzending,
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

ALleen in liquor bepalen

Materiaal afname/opslag

Code

L

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Liquor
Alternatief Materiaal:
Afname Volume: 0,5 ml liquor
Minimaal nodig: 0,5 ml liquor
Afnameconditie:Na afdraaien invriezen
Bewaarcondities:- 20 °C
Bewaarperiode:3 weken
Verzendformulier:Radboud UMC liquor diagnostiek
Verzendcondities:liquori ngevoren versturen

Interpretatie

Indicatie:neuroborreliose, neurolues, ziekte van lyme
Eenheid:pg/ml
Referentiewaarden:

<800 pg/ml

Interpretatie:

De diagnostische gevoeligheid van CXCL13 in CSF voor de diagnose van neuroborreliosis is hoog (> 90 %). Voor meer informatie zie: http://www.neurochemistry.nl/home/cxcl13

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:1 x per week
Doorlooptijd:4 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:LCXC