← Terug naar index

Doxycycline

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Doxycycline
Synoniemen:
Aanvraagcode:AC70
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Analysemethode UPLC-UV

Materiaal: EDTA of lithium heparine plasma zonder gel.

Materiaal afname/opslag

Code

APE

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Apotheek EDTA
Alternatief Materiaal:Li-heparine plasma (barricor) of EDTA plasma
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:1 ml
Afnameconditie:minimaal 4 uur na de gift

Link

Verzending Naar

Contactgegevens

Bewaarcondities:wordt verzonden
Bewaarperiode:wordt verzonden
Verzendformulier:Radboud UMC Klinische Farmacie
Verzendcondities:kamertemperatuur

Interpretatie

Indicatie:Q-koorts
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

5-10 mg/l

Interpretatie:

5-10 mg/l

Spiegel 6 weken na start therapie is gebruikelijk. Steady state concentratie wordt al na 4 dagen bereikt.

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van verzendlaboratorium M300.

Doorbelgrenzen:< 5 mg/l of > 10 mg/l
Bronvermelding:

Richtlijn behandeling Q-koorts. Tijdschr Infect 2018: 13(2): 41-49

Testeigenschappen

Methode:HPLC
Analyse Frequentie:verzending (frequentie onbekend)
Doorlooptijd:14 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AC70