← Terug naar index

Dysmorfe ery's en cilinders in urine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Dysmorfe ery's en cilinders in urine
Synoniemen:Gedeformeerde erytrocyten in urine
Aanvraagcode:UPAT
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Vanwege lage zuurgraad voorkeur voor ochtendurine; bij voorkeur vers inleveren
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Op verzoek door nefroloog zelf laten beoordelen

Materiaal afname/opslag

Code

U

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:10 ml urine
Minimaal nodig:
Afnameconditie:bij voorkeur portie ochtendurine; urine bij voorkeur vers ter beoordeling sediment
Bewaarcondities:niet bewaren; sediment direct beoordelen
Bewaarperiode:nvt
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:verdenking op nierziekten
Eenheid:kwalitatief
Referentiewaarden:

bloed, leuco, nitriet, urobilinogeen, albumine, bilirubine: neg
pH 5,0 - 8,0

Dysmorfe ery's en cilinders: niet aanwezig

 

 

Interpretatie:

BIj meer dan 2 erytrocyten per gezichtsveld is sprake van microscopische hematurie of erytrocyturie. Macroscopische hematurie is met het blote oog waarneembaar. Wanneer in de urine sterk gedeformeerde ery's aanwezig zijn is dit een sterke aanwijzing voor glomerulaire erytrocyturie, aangezien ery's bij passage door glomerulaire capillair en hyperosmolaire milieu van de tubili beschadigd kunnen worden. Wanneer ery's niet beschadigd zijn is een urologische genese (pyelum, ureters, lagere urinewegen) waarschijnlijker.
Bij glomerulaire aandoening met macroscopische hematurie is vaak slechts een klein deel van de ery's dysmorf. Behandeling met furosemide verminderd tijdelijk sterk het aantal dysmorfe ery's.
Celcilinders of grofgegranuleerde cilinders duidt op aandoening van nierparenchym. Erytrocytencilinders duidt op actieve glomerulonefritis. Leucocytencilinders duidt op pyelonefritis of allergische interstiële nefritis.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 805-807

Testeigenschappen

Methode:Microscopische beoordeling (en telling)
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:B202
Tarief:€1.6
LIS Code:UPAT