← Terug naar index

Dysmorfe ery's en cylinders in urine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Dysmorfe ery's en cylinders in urine
Synoniemen:Sediment microscopisch
Aanvraagcode:UPAT
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Vanwege lage zuurgraad voorkeur voor ochtendurine; bij voorkeur vers (<4 uur na lozing) inleveren
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Indien erytrocyten <20/ul is er geen sprake van hematurie en wordt de uitslag van dysmorfe erytrocyten en erytrocytencylinders automatisch negatief gerapporteerd.

Erytrocyten worden als dysmorf gerapporteerd indien >40% morfologisch dysmorf is.

Materiaal afname/opslag

Code

U

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:10 ml urine
Minimaal nodig:
Afnameconditie:bij voorkeur portie 2e ochtendurine en vers inleveren
Bewaarcondities:niet bewaren; sediment direct beoordelen
Bewaarperiode:nvt
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:verdenking op nierziekten
Eenheid:kwalitatief
Referentiewaarden:

bloed, leuco, nitriet, urobilinogeen, albumine, bilirubine: neg

pH 5,0 - 8,0

Dysmorfe ery's en erytrocytencylinders: niet aanwezig

Rondepitheel: <3 /ul

Interpretatie:

Het microscopisch urinesediment wordt ingezet om profielen te herkennen die kunnen passen bij specifieke ziektebeelden:

__Tubulusschade profiel__: patient met acute nierschade die leidt aan acute tubulaire necrose veroorzaakt door een ischemische oorzaak of de toediening van een nefrotoxine.

• Rondepitheelcellen en celcylinders

• Granulocyten en celcylinders

__Nefrotisch profiel__: patiënten met nefrotisch syndroom.

• Forse proteinurie

• Lipiden en rondepitheel, celcylinders

__Nefritisch profiel__: patienten hebben waarschijnlijk glomerulaire ziekte of renale vasculitis. Bij patiënten met glomerulonefritis wordt deze presentatie nefritisch syndroom genoemd wat is gedefinieerd als een plotseling toename van serum kreatinine geassocieerd met hematurie, variabele proteinurie, oligurie en hypertensie.

• Hematurie (ery >20) met dysmorfe erytrocyten en mogelijk erytrocytencylinders

• Rondepitheelcellen

• Proteinurie (eiwit positief)

__Nefrotisch en nefritisch profiel__: Kan voorkomen bij patienten met proliferatieve glomerulonefritis.

• hematurie met dysmorfe erytrocyten en evt. erytrocytencylinders

• Rondepitheelcellen

• Forse proteinurie en lipidurie.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 805-807

Testeigenschappen

Methode:Microscopische beoordeling (en telling)
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:B202
Tarief:€1.6
LIS Code:UPAT