← Terug naar index

Dysmorfe ery's en cylinders in urine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Dysmorfe ery's en cylinders in urine
Synoniemen:Sediment microscopisch, sediment Sluiter
Aanvraagcode:UPAT
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Voorkeur voor 2e ochtendurine; ALTIJD vers inleveren en <4 uur na mictie bepalen.
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Hoe verser de urine hoe beter de morfologie. Urine alleen aannemen indien deze binnen 4 uur op het urinelab kan zijn!

Indien erytrocyten <20/ul is er geen sprake van hematurie en wordt de uitslag van dysmorfe erytrocyten en erytrocytencylinders automatisch negatief gerapporteerd.

Erytrocyten worden als dysmorf gerapporteerd indien >5% acanthocyten aanwezig zijn tegen een polymorfe achtergrond van erytrocyten.

Materiaal afname/opslag

Code

U

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:10 ml urine
Minimaal nodig:
Afnameconditie:bij voorkeur portie 2e ochtendurine en vers inleveren (<4 uur na mictie bepalen)
Bewaarcondities:Sediment binnen 4 uur na mictie beoordelen
Bewaarperiode:maximaal 4 uur na mictie
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:verdenking op nierziekten
Eenheid:kwalitatief
Referentiewaarden:

Striptestparameters: nitriet, albumine: neg

pH 5,0 - 8,0

Dysmorfe ery's en erytrocytencylinders: niet aanwezig

Rondepitheel: <3 /ul

Interpretatie:

Het microscopisch urinesediment wordt ingezet om profielen te herkennen die kunnen passen bij specifieke ziektebeelden:


Tubulusschade profiel: patient met acute nierschade die leidt aan acute tubulusnecose veroorzaakt door een ischemie of toediening van een nefrotoxine

 • Rondepitheelcellen
 • Granulocyten
 • Celcilinders

Nefrotisch profiel: patient met nefrotisch syndroom

 • Forse proteinurie
 • Lipiden en rondepitheel
 • Celcilinders

Nefritisch profiel: patient met waarschijnlijk glomerulaire ziekte of renale vasculitis. Bij patiënten met glomerulonefritis wordt deze presentatie nefritisch syndroom genoemd wat is gedefinieerd als een plotseling toename van serum kreatinine geassocieerd met hematurie, variabele proteinurie, oligurie en hypertensie

 • Hematurie
 • Dysmorfe erytrocyten (>5% acanthocyten)
 • Erytrocytencilinders
 • Rondepitheelcellen
 • Proteinurie (eiwit positief)

Nefrotisch en nefritisch profiel: Kan voorkomen bij patient met proliferatieve glomerulonefritis

 • Hematurie
 • Dysmorfe erytrocyten (>5% acanthocyten)
 • Erytrocytencylinders
 • Rondepitheelcellen
 • Forse proteinurie en lipidurie
Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 805-807

Testeigenschappen

Methode:Microscopische beoordeling (en telling)
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:UPAT