← Terug naar index

Eiwit in liquor

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Eiwit in liquor
Synoniemen:
Aanvraagcode:LTEI
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

L

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Liquor
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:1 ml
Minimaal nodig:0,5ml
Afnameconditie:Na uithalen van de cellen de totale hoeveelheid liquor afdraaien.
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:bloed-liquor barriere, meningitis
Eenheid:g/l
Referentiewaarden:

 

Leeftijd Totaal eiwit (g/l)
0 - 1 wk 0,45 - 1,09
1 - 4 wk 0,50 - 1,01
1 - 3 mnd 0,24 - 0,65
3 - 6 mnd 0,23 - 0,37
6 - 12 mnd 0,17 - 0,35
1 - 10 jr 0,16 - 0,31
10 - 40 jr 0,24 - 0,49
40 - 50 jr 0,27 - 0,60
50 - 60 jr 0,29 - 0,67
> 60 jr 0,29 - 0,79

 

Interpretatie:

Totaal eiwit in liquor is bij veel neurologische aandoeningen aspecifiek verhoogd, waarbij de bloed-liquor barriere verstoord is. Een betere maat voor deze verstoring is de Q albumine (zie "Albumine ratio liquor/serum"). Totaal eiwit in liquor kan ook verhoogd zijn bij een intrathecaal ontstekingsproces zonder dat de bloed-liquor barriere verstoord is. Voor de intrathecale productie van immuunglobulines kan beter de IgG index worden aangevraagd.

Uitslagen worden niet gecorrigeerd voor bloedbijmenging. Indien gewenst dan kan het aandeel afkomstig door bloedbijmenging worden berekend mbv de volgende formule:

Voor alles geldt dat de gebruikelijke eenheid wordt gebruikt, dus
Ery’s in bloed in x1012/L en in liquor in x109/L
Eiwit in plasma en in liquor in g/L
Ht = hematocriet in bloed

Eiwit_corr_liq (g/L) = Eiwit_gemeten_liq – [(Ery_liq/Ery_bloed) x Eiwit_plasma x (1-Ht)]/1000

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Afdeling Laboratoriumgeneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen; nationaal referentie laboratorium voor liquoronderzoek; Nieuwsbrief Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 510-512

Testeigenschappen

Methode:immunonefelometrie
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:LTEI