← Terug naar index

Ethyl glucuronide (=ETG)

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Ethyl glucuronide (=ETG)
Synoniemen:ETG
Aanvraagcode:AB91
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Onderste bepalingsgrens 100 ug/l (resultaten lager dan 100 ug/l worden als zodanig gerapporteerd <100 ug/l)

Bovenste bepalingsgrens 2000 ug/l (resultaten groter dan 2000 ug/l worden als zodanig gerapporteerd >2000 ug/l)

Materiaal afname/opslag

Code

APU

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Apotheek - urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:0.5 ml
Afnameconditie:
Bewaarcondities:koelkast max 5 dagen
Bewaarperiode:urine wordt 14 dagen op KFTL in de vriezer bewaard ivm mogelijk verzoek confirmatie onderzoek
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:aantonen alcoholgebruik
Eenheid:ug/l
Referentiewaarden:

ETG > 500 ug/l: positief

ETG < 500 ug/l: negatief

Interpretatie:

ETG is een metaboliet van ethanol. Deze metaboliet is langer na gebruik aantoonbaar in de urine dan ethanol zelf. Het is afhankelijk van het gebruik (hoeveelheid en tijd)  tot 40-130 uur na gebruik aantoonbaar.

De ETG concentratie dient gerelateerd te worden aan de kreatinine concentratie (= ratio ETG/kreatinine). De ratio wordt dan ook automatisch gerapporteerd bij een kreatine concentratie > 2.0 mmol/l en een EtG concentratie > 100 ug/l. Een in de literatuur gesuggereerde cut off waarde hiervoor zou zijn 55 ug EtG / mmol kreatinine.

De bepaling wordt uitgevoerd met een immuno-assay. Let op: vals positieve resultaten zijn mogelijk (onder andere kruisreactiviteit voor een metaboliet van chloralhydraat, propanol en ethanol bevattende handdesinfectantia / mondspoelingen enz. Ook kan EtG gevormd worden in de urine bij aanwezigheid van bepaalde bacterieen in combinatie met alcohol bijv diabetes patienten). Een vals negatief resultaat kan optreden wanneer bacteriele hydrolyse van EtG in de urine plaatsvindt. Bij twijfel kan contra expertise onderzoek aangevraagd worden. Neem contact op met de dienstdoende apotheker.

Deze test is geschikt voor screening en een klinische setting waarin ruimte is voor discussie tussen client en behandelaar. Voor gerechtelijke toepassing is deze test alleen niet voldoende betrouwbaar.

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met een meetonzekerheid in de analyse. De meetonzekerheid kan opgevraagd worden bij de laboratroiumapotheker.

Kreatinine wordt automatisch toegevoegd:
Kreatinine < 2.0 mmol/l: resultaat is niet geschikt voor een betrouwbare conclusie

Rapportage:
< 0.4 mmol/l: monster is geen urine
0.4-2.0 mmol/l: monster als verdund beschouwen

 
Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van Deventer Ziekenhuis KCL M061.

Doorbelgrenzen:Wordt niet doorgebeld
Bronvermelding:

Helander A, Bottcher M, Fehr C et al. Detection times for urinary ethyl glucuronide and ethyl sulfate in heavy drinkers during alcohol detoxification. Alcohol & Alcoholism 2009; 44(1): 55-61

Bergstrom J, Helander A, Jones AW. Ethyl glucuronide concentrations in two succesive urinary voids from drinking drivers: relationship to creatinine content and blood and urine alcohol concentrations. Forensic Sci Int 2003; 133: 86-94

Dahl H, Stephanson N, Beck O et al. Comparison of urinary excretion characteristics of ethanol and ethyl glucuronide. Journal of Analytical Toxicology 2002; 26: 201-204

Goll M, Schmitt G, Gansmann B et al. Excretion profiles of EtG in human urine after internal dilution. J. Anal. Toxicol 2002; 26: 262-6

Informatie van dhr Wielders, klinisch chemicus meander MC Amersfoort

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 werkdag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AB91