← Terug naar index

Factor VIII remmer (NIET verwarren met FVIII activiteit!)

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Factor VIII remmer (NIET verwarren met FVIII activiteit!)
Synoniemen:Factor VIII remmer, anti FVIII, Factor 8 remmer, anti factor 8
Aanvraagcode:H025
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:Sanquin Bloedstolling (4)

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Is er behandeling/profylaxe geweest met FVIII concentraat? (Refacto, AAfact)
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Een factor VIII remmer stoort alle bepalingen die m.b.v. de aPTT worden gemeten!

Materiaal afname/opslag

Code

CLC

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml citraat
Minimaal nodig:1 ml citraat-plasma, zie afnamecondities
Afnameconditie:volgorde van afnamebuizen als voor stollingsbepalingen. Direct afdraaien en invriezen.
Bewaarcondities:-18 °C
Bewaarperiode:
Verzendformulier:Sanquin Bloedstolling (4)
Verzendcondities:-20 °C

Interpretatie

Indicatie:verworven hemofilie, bloedingsneiging, therapieresistentie bij hemofiliepatienten
Eenheid:BE/ml
Referentiewaarden:

0 BE/ml

Interpretatie:

Circulerende anticoagulans zijn verworven remmers van stolfactoren die kunnen ontstaan in congenitaal deficiente personen door toediening van de ontbrekende factor of t.g.v. een auto-immuun proces bij voorheen normale personen. Van de anticoagulans die een bloedingsneiging veroorzaken zijn antistoffen tegen factor VIII het meest voorkomend. Ze ontstaan bij 15% van de ernstige hemofiliepatienten (factor VIII<1%) en komen soms voor bij gezonde personen (o.a. na zwangerschap).

Een bloedingsneiging met afwijkende aPTT is vaak de aanleiding voor inzetten van de mengproef, waarbij de aanwezigheid van een factordeficientie wordt onderscheiden van een factorremmer. Normaliseert de mengproef niet dan kan vervolgonderzoek naar factorremmers worden ingezet.

Antistoffen tegen factor VIII worden gemeten met de Bethesda methode. Hierbij wordt factor VIII uit normaalplasma toegevoegd aan een verdunningsreeks van plasma met vermoede remmer. De hoeveelheid FVIII die wordt geneutraliseerd door de remmer wordt uitgedrukt in Bethesda Units (BU). 1 BE is de hoeveelheid remmer die 50% van 1 unit factor VIII in normaal plasma neutraliseert na 2 uur incubatie op 37 °C.

Testeigenschappen:

www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/h025-anti-factor-viii

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:alleen na overleg
Doorlooptijd:14 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:H025