← Terug naar index

Fibrinogeen

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Fibrinogeen
Synoniemen:
Aanvraagcode:FIB
Uitvoerend Lab:Stolling
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

De fibrinogeenbepaling is ongevoelig voor ongefractioneerd heparine (tot 1,0 IU/ml) en LMWH (tot 1,5 anti-Xa IU/ml).

Materiaal afname/opslag

Code

C

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat bloed algemeen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml citraat bloed
Minimaal nodig:500 ul plasma
Afnameconditie:
Bewaarcondities:Koelkast (p501)
Bewaarperiode:Plasma 8 uur bij KT en 24 uur KK
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Diffuse intravasale stolling, Leverfalen.
Eenheid:g/l
Referentiewaarden:

2,0 - 4,5 g/l
Tijdens de zwangerschap geleidelijk toenemend tot in de 40e week:  3,0 - 5,8 g/l

Interpretatie:

Een verlaagd fibrinogeen wordt aangetroffen bij:

  • Synthesestoornissen: leverziekten, a-/dysfibrinogenemie
  • Verlies: bloedingen
  • Verbruik: DIS, fibrinolyse.

De stolfunctie is verminderd bij een fibrinogeen <1,0 g/l.
Verhoogd fibrinogeen is veelal aspecifiek tgv een acute fase reactie bij ontsteking, trauma, operatie.

Testeigenschappen:

Een fibrinogeen onder de 0,6 g/l wordt gerapporteerd als <0,6 g/l.
Fibrinogeenbepaling is ongevoelig voor Rivaroxaban (gemeten tot 472 ng/ml), Apixaban (gemeten tot 452 ng/ml), Dabigatran (gemeten tot 550 ng/ml) en Edoxaban (gemeten tot 143 ng/ml).

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Referentiewaarde overgenomen van bijsluiter firma. Stabiliteit bij kamertemperatuur en koelkast uit validatierapport.

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:dagelijks
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:FIB