← Terug naar index

Foeto-maternale bloeding

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Foeto-maternale bloeding
Synoniemen:Foetale cellen in maternale circulatie, Kleihauer-Betke, HbF kleuring
Aanvraagcode:KLE
Uitvoerend Lab:Hematocytologie
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:ABO RhD fenotype baby en moeder
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Bij CITO aanvraag buiten kantoortijden altijd overdag overleg met dienstdoende KC. Niet-CITO aanvragen kunnen 48 uur worden bewaard (voor bepaling anti-D ampul) of 72 uur (voor IUVD).

Deze immunologische test is ter vervanging van de Kleihauer-Betke test.

Materiaal afname/opslag

Code

E

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:EDTA bloed
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4,5 ml
Minimaal nodig:0,5 ml
Afnameconditie:Op vrijdag na 12 uur alleen na overleg met KC.
Bewaarcondities:Kamertemperatuur. Bij een nabepaling mag het uit de koelkast.
Bewaarperiode:72 uur
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Anemie van de pasgeborene, Foetomaternale transfusie, Zwangerschapsimmunisatie
Eenheid:o/oo, promille
Referentiewaarden:

<2 o/oo

Interpretatie:

Bij zwangerschappen (van RhD-negatieve vrouwen) met foetale sterfte, stomp buiktrauma of antepartum bloeding na 20 weken zwangerschap moet 1000 IE anti-D worden gegeven samen met een test voor foeto-maternale bloeding om te bepalen of extra anti-D moet worden gegeven.

Berekening: Aantal ml foetaal bloed = promillage foetale cellen X 5
1 ampul 1000IE anti-D profylaxe neutraliseert 20 ml foetaal bloed; dus bij 10 ‰ (= 50 ml foetaal bloed) moeten 2500 IE (= 3 ampullen) anti-D worden toegediend.

Test wordt uitgevoerd m.b.v. flow cytometrie op bloed van de moeder. De test kwantificeert foetale cellen en maternale cellen. Het promillage foetale cellen wordt berekend en gerapporteerd. De aanwezigheid van Hb pathie (HbF cellen) en hereditaire sferocytose bij de moeder heeft geen invloed op de berekening. In de meeste studies is de incidentie van foeto-maternale transfusie met > 30 ml foetaal bloed zo’n 0,2 - 1%. Echter in een onderzoek bij 662 gezonde zwangeren (> 36 weken) werd bij 6,4 % van de 313 vrouwen na keizersnede, bij 6,7 % van de 253 vrouwen na vaginale bevalling en bij 5,2 % van de 99 vrouwen > 1 week vóór de bevalling > 4 ‰ foetale cellen aangetoond m.b.v. de Kleihauer-Betke test (Salim R. et al. The incidence of large feto-maternal hemorrhage and the Kleihauer-Betke test. Obstetrics Gynaecol. 2005;105:1039-44.). Volgens deze studie is een positieve uitslag van de test niet voorspelbaar voor zwangerschapsafbraak (of foetale stress) en beinvloedt de uitkomst van de test het medisch handelen niet.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:Bij positiviteit
Bronvermelding:

Dhanraj D and Lambers D. The incidences of positive Kleihauer-Betke test in low-risk pregnancies and maternal trauma patients. Am J Obstet Gynecol 2004;190:1461-3.

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:KLE