← Terug naar index

Gabapentine

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Gabapentine
Synoniemen:Neurontin
Aanvraagcode:AA78
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, tijd inname, tijd afname, comedicatie
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

APR

Kleur Dop

Rood

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek serum (GEEN gel)
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:1 ml serum
Afnameconditie:10-24 uur na inname gabapentine

Link

Verzending Naar

Contactgegevens

Amsterdam UMC, locatie AMC Receptie CDL (B1-112) Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Bewaarcondities:verzending
Bewaarperiode:verzending
Verzendformulier:Amsterdam UMC, locatie AMC, KFTL
Verzendcondities:kamertemperatuur

Interpretatie

Indicatie:epilepsie, neuropathische pijn
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

2 - 20 mg/l

Interpretatie:

Toxisch > 25 mg/l

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met een meetonzekerheid van de analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienstdoende ziekenhuisapotheker.
Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van verzendlaboratorium M287.

Doorbelgrenzen:Gabapentine > 25 mg/l
Bronvermelding:

-Patsalos P N , Berry D J , Bourgeois B F et al. Antiepileptic drugs – best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies . Epilepsia 2008 ; 49 : 1239 – 1276 -Hiemke et al. AGNP consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in psychiatry: update 2011. :harmacospychiatry 44:195-235 -Lindberger M , Luhr O , Johannessen S I et al. Serum concentrations and effects of gabapentin and vigabatrin: observations from a dose titration study . Ther Drug Monit 2003 ; 25 : 457 – 462 -Johannessen S I , Tomson T . Pharmacokinetic variability of newer -antiepileptic drugs: when is monitoring needed? Clin Pharmacokinet 2006 ; 45 : 1061 – 1075 -Bockbrader H N , Wesche D , Miller R et al. A comparison of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of pregabalin and gabapentin.Clin Pharmacokinet 2010 ; 49 : 661 – 669 -Bockbrader H N , Burger P , Knapp L et al. Population pharmacokinetics of pregabalin in healthy subjects and patients with chronic pain or partial seizures . Epilepsia 2011 ; 52 : 248 – 257 -Bockbrader H N . Clinical pharmacokinetics of gabapentin . Drugs Today 1995 ; 31 : 613 – 619

  • TDM monografie Gabapentine NVZA

Testeigenschappen

Methode:GLC
Analyse Frequentie:verzending (frequentie onbekend)
Doorlooptijd:14 dagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AA78