← Terug naar index

Ganciclovir

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Ganciclovir
Synoniemen:cymevene
Aanvraagcode:AB11
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, toedientijd, afnametijd, gewicht, lengte en creat
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

APR

Kleur Dop

Rood

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek serum (GEEN gel)
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:1 ml
Afnameconditie:Dal: vlak voor toediening afnemen Top: 1-2 uur na de gift afnemen

Link

Verzending Naar

UMC Groningen KFTL, Postbus 30001, 9700 RB Groningen

Contactgegevens

Bewaarcondities:verzending
Bewaarperiode:verzending
Verzendformulier:UMC Groningen KFTL
Verzendcondities:kamertemperatuur

Interpretatie

Indicatie:virusinfecties, CMV
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

Profylaxe AUC0-24u: 40-60 mgh/L (dalspiegel 1-2 mg/L) Behandeling AUC0-24u: 80-120 mgh/L (dalspiegel 2-4 mg/L)

Dalspiegels correleren niet goed met AUC0-24u. AUC0-24u: bloedafname op 2-5-10u na toediening.

Gemeten topspiegels kunnen liggen tussen: 5-12,5 mg/l

Interpretatie:

Concentratie-effect en concentratie-toxiciteit relatie is niet eenduidig vastgesteld.

Mogelijk toxisch Dalspiegel > 5 mg/l Topspiegel > 20 mg/l

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met een meetonzekerheid van de analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienstdoende ziekenhuisapotheker.

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van verzendlaboratorium M170.

Doorbelgrenzen:wordt altijd doorgebeld
Bronvermelding:

Bepalingenwijzer UMCG NVZA TDM monografie

Testeigenschappen

Methode:LC-MSMS
Analyse Frequentie:verzending (frequentie onbekend)
Doorlooptijd:3 werkdagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AB11