← Terug naar index

Gentamicine DAL

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Gentamicine DAL
Synoniemen:
Aanvraagcode:AB03
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, toedientijd, afnametijd, gewicht, lengte en creat
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Afname bij neonaten/kinderen: 2x BD microtainer rood 500 ul, vol

Kreatinine concentratie wordt automatisch aangevraagd bij de aanvraag van een gentamicine concentratie.

Materiaal afname/opslag

Code

APR

Kleur Dop

Rood

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek serum (GEEN gel)
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4.5 ml
Minimaal nodig:0.5 ml serum
Afnameconditie:0-30 minuten voor toediening
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:bacteriele infecties
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

< 0.5 mg/l

Voor meer informatie zie op intranet de documenten: Gentamicine en tobramycine richtlijn dosering en spiegels en Gentamicine/tobramycine bij prematuren/neonaten en kinderen

Interpretatie:

Voor meer informatie zie op intranet de documenten: Gentamicine en tobramycine richtlijn dosering en spiegels en Gentamicine/tobramycine bij prematuren/neonaten en kinderen

https://iprova.dz.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=c25bbb73-5e26-40ff-89b0-90e093d4fc59&NavigationHistoryID=906630&PortalID=134&Query=gentamicine

https://iprova.dz.local/iDocument/Viewers/Frameworks/ViewDocument.aspx?DocumentID=ba2b9e9d-793c-477e-b6c3-6bfbadc89296&NavigationHistoryID=906637&PortalID=134&Query=gentamicine

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid van de analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienstdoende ziekenhuisapotheker.

Testeigenschappen:

Afname bij neonaten/kinderen: 2x BD microtainer rood 500 ul, vol

Kreatinine concentratie wordt automatisch aangevraagd bij de aanvraag van een gentamicine concentratie.

Doorbelgrenzen:Wordt doorgebeld indien dosis gewijzigd dient te worden nav resultaat
Bronvermelding:

TDM monografie gentamicine NVZA

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AB03