← Terug naar index

Granulocyten, auto-antistoffen tegen

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Granulocyten, auto-antistoffen tegen
Synoniemen:
Aanvraagcode:T913
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Aantal granulocyten/L (hemocytometrie uitslag)
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Alleen na telefonisch overleg CLB (020-512 3379/3313)en klinisch chemicus.

Materiaal afname/opslag

Code

CLD

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Diversen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:Volwassenen: < 1,0 x 10(9) granulocyten/liter : 60 ml EDTA-bloed + 10 ml gestold bloed, 1,0-2,0 x 10(9) granulocyten/liter: 40 ml EDTA-bloed + 10 ml gestold bloed, Kinderen: alleen serum, 2 ml
Minimaal nodig:2 ml serum
Afnameconditie:Hoeveelheid buizen afh. van Leuco's (zie afname volume)
Bewaarcondities:KT
Bewaarperiode:max 24 uur
Verzendformulier:SanquinImmunodiagnostiek (10)
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:auto-immuun neutropenie, recidiverende infecties met schimmels, gisten of bacterien
Eenheid:
Referentiewaarden:

Negatief voor HNA-1, HNA-2 en HNA-3 antistoffen

Interpretatie:

Voor de diagnose auto-immuun neutropenie (AIN) moeten granulocyte-specifieke antistoffen aanwezig zijn. Auto-immuun neutropenie is primair indien de neutropenie de enige hematologische abnormaliteit is en secundair indien het is geassocieerd met onderliggende primaire ziekte (SLE, Reumatoide artritis of lymfoproliferatieve ziekte).

In 80% van de gevallen wordt primaire AIN gediagnosticeerd in kinderen < 1 jaar oud en treedt spontane normalisatie op na 1-3 jaar. Bij volwassenen is AIN geassocieerd met milde (niet-levensbedreigende) infecties. Er is neutropenie en leukocytentellingen kunnen normaal tot verlaagd zijn. De gemiddelde neutrofielentelling is 0,25.109/l met regelmatig monocytose. Het beenmerg is normo- of hypercellulair  met een daling van het aantal neutrofiele granulocyten.

Testeigenschappen:

www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/t913-auto-antistoffen-tegen-granulocyten

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:Directe immunofluorescentie (IFT), eluaat, MAIPA
Analyse Frequentie:
Doorlooptijd:6 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:T913