← Terug naar index

Granulocytenfunctie-onderzoek

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Granulocytenfunctie-onderzoek
Synoniemen:
Aanvraagcode:N001
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Wanneer met de screenende testen een afwijking wordt gevonden of wanneer een deficientie in een andere granulocytenfunctie wordt vermoed kan aanvullend onderzoek worden gedaan. Kosten bedragen €1500 per 1-8-2018

Materiaal afname/opslag

Code

CLH

Kleur Dop

Groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Heparine barricor
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:20 ml vers heparine-/citraatbloed
Minimaal nodig:
Afnameconditie:Alleen na telefonisch overleg CLB, Niet afdraaien!
Bewaarcondities:KT, nooit in de koelkast
Bewaarperiode:
Verzendformulier:SanquinImmunodiagnostiek (10)
Verzendcondities:inclusief chemotaxie

Interpretatie

Indicatie:Chronische granulomateuze ziekte, Leukocyte adhesion deficiency, Chediak Higashi, Myeloperoxidasedeficiëntie, Glycogenose 1-b, CGD (chronic granulomatic disease), LAD (leukocyte adhesion deficiency)
Eenheid:%
Referentiewaarden:
Interpretatie:

De functionele capaciteit van de fagocytenfunctie wordt getest door een screening op:

  1. Beweeglijkheid. Hierbij wordt chemotaxie getest doo r te bepalen hoe snel en hoeveel granulocyten een filter passeren, waaronder zich een een chemotaxisch agens bevindt
  2. Het vermogen om te binden wordt getest door te bepalen hoeveel granulocyten hechten aan een poystyreen coating. Deze adhesie wordt getest zonder en met stimulatie door een groot aantal verschillende stimuli. Afwezigheid van een respons op al deze stimuli wijst op een deficientie ven de benodigde adhesiemoleculen op het celoppervlak en op Leukocyte Adhesion Deficiency (LAD). Een verlaage respons op eenof enekele van de gevruikte stimuli wijst mogelijk op een subtieler fagocytendefect.
  3. De productie van bactericide zuurstofproducten wordt bepaald voor en na stimulatie met verschillende fysiologische en niet-fysiologische stimuli: wel en niet geopsonideerde gistmembranen (resp. zymosan en STZ), de combinatie van platelet -activating-factor (PAF) met het bacterieel peptide fMLPen PMA.afwezigheid van een respons op al deze stimuli wijst op een defect in de activiteit van het NADPH-oxidase, een verlaagde respons op een van deze stimuli op een defect in de activatie van dit enzymsysteem.
  4. De invloed van patientenserum op get functioneren van granulocyten wordt bepaald om te zien of patientenserum in staat is Staphylococcus aureus te bedekken met fagocytose bevorderende stoffen (o.a. antistoffen en complement).
Testeigenschappen:

www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/n001-granulocyten-functies-inclusief-chemotaxie

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:1 x per week
Doorlooptijd:5 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:N001