← Terug naar index

HBCO

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:HBCO
Synoniemen:HBCO, Koolmonoxide Hb, COHb, carboxyhemoglobine
Aanvraagcode:BCO
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL CITO

Telefoonnummer

0570-535030

Mailadres

h.salden@dz.nl

Benodigde Informatie:Altijd cito bepalen. Afname als art bloedgas of heparinebloed uit veneuze afname (in dat geval code BCO gebruiken. HBCO wrodt automatisch altijd gerapporteerd met art bloedgas
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:H.Salden
Opmerkingen:

Vanaf 21 oktober 2015 wordt HBCO altijd meegemeten en meegerapporteerd bij elke arteriele bloedgas aanvraag. BIj een poliklinsche patient, waar geen arteriele bloedgas wordt afgeneomen, een heparine buis zonder gel afnemen en code BCO gebruiken. Deze BCO code dus alleen gebruiken bij veneuze afname van heparine buis.

Materiaal afname/opslag

Code

AT

Kleur Dop

Afbeelding

Code

H

Kleur Dop

Donkergroen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Art. bloed
Alternatief Materiaal:Heparine bloed
Afname Volume:Voor HBCO mag een art bloedgas of veneuze buis heparine bloed worden afgenomen
Minimaal nodig:60 ul capilair bloed of 1 ml heparine bloed (veneus)
Afnameconditie:Binnen 15 minuten op het lab voor analyse
Bewaarcondities:bij kamertemp
Bewaarperiode:< 1 uur
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:Koolmonoxide intoxicatie
Eenheid:%
Referentiewaarden:

< 2,5 %

Interpretatie:

Bij koolmonoxide intoxicatie is HBCO > 10 %. Een kritieke situatie kan al optreden bij HBCO > 20 %, dit is echter afhankelijk van duur van blootstelling, totaal Hb en snelheid en frequentie van zuurstof toediening (voorafgaand aan eerste HBCO meting).
Puls-oximetrie geeft een overschatting van de arteriele zuurstof saturatie (SO2) tov de werkelijke saturatie tijdens HBCO intoxicatie. Het is raadzaam (ook) de SO2 spectrofotometrisch te laten meten met bloedgas analyzer op het laboratorium. POCT meters voor SO2 (iStat, Abbott) gebruiken een berekende SO2 en worden in deze situaties ook afgeraden.
Bij rokers is het HBCO veelal licht verhoogd (tussen 2 en 6 %). Bij ernstige hemolytische anemie kan HBCO oplopen tot ca 15 % (CO komt vrij bij haem afbraak).
Aangezien HBCO altijd wordt meegemeten met elke SO2 meting kunnen we verhoogde HBCO percentages signaleren: HBCO > 3  % wordt altijd meegerapporteerd met een bloedgas analyse.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:> 10 %
Bronvermelding:

Procedure for determining packed cell volume by microhematocrit method. 2nd ed. Approved standard. NCCLS (CLSI) Publication H7-A3. Villenova, Pa.: NCCLS, 2000.

Measurement of pH. Definition, standards, and procedures. (IUPAC Recommendations 2002). Pure and Appl Chem 2002; 74, 11: 2169-2200.

Gluck SL. Acid-base. Lancet 1998;352:474-9 Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 146-8

Testeigenschappen

Methode:spectrofotometrie op ABL
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:20 minuten
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:BCO