← Terug naar index

HCG, totaal + vrij beta

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:HCG, totaal + vrij beta
Synoniemen:Humaan choriongonadotrofine
Aanvraagcode:HCG
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:ng/ml
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Naast heparine komen ook citraat en EDTA plasma en serum in aanmerking. Zie voor meer informatie de bijsluiter.

Materiaal afname/opslag

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

S

Kleur Dop

geel

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Heparine barricor
Alternatief Materiaal:Serum
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:0,5 ml serum
Afnameconditie:
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen bij 4 °C
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:zwangerschap, hydatidiforme mola, choriocarcinoom, hyperthyroidie, seminomen
Eenheid:IU/l
Referentiewaarden:

< 10 IU/l; niet zwangeren
10 - 150.000 IU/l; zwangeren met piek in 9e-10e week en daarna geleidelijke daling.

Interpretatie:

Vrouwen: Binnen de zwangerschap is er elke 48 uur een verdubbeling van de HCG waarde. Deze HCG test wordt klinisch ook gebruikt als zwangerschapstest (cut-off voor zwangerschap is 10 U/l) en is cito-aanvraagbaar. We hebben geen zwangerschapstest in urine beschikbaar.
Bij dreigende abortus worden lagere waarden gezien dan de ingeschatte zwangerschapsduur.
Buiten de zwangerschap om kunnen verhoogde waarden gevonden bij maligniteiten (HCG producerende maligniteiten zoals choriocarcinoom en trophoblastaire tumoren).
Mannen: Bij een vergrote testis is een HCG en AFP bepaling bij mannen geindiceerd voor de diagnostiek van testistumoren.
Testistumoren: seminomen (10% HCG, AFP neg),  teratocarcinomen (50% HCG). Non-seminomen: choriocarcinomen (100%HCG), overig: 70% AFP, 50% beide markers, 85% een van de markers. Voor non-seminomas is naast AFP ook LDH bepalend voor de prognose. Teratomen produceren geen HCG of AFP.
Aangezien HCG een TSH-achtige werking bezit gaat dit in patienten met sterk verhoogde HCG waarden gepaard met hyperthyroidie.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Snyder JA, Haymond S, Parvin CA, et al: Diagnostic considerations in the measurement of human chorionic gonadotropin in aging women. Clin Chem 2005;51:1830-1835 Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 418

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 uur
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:HCG