← Terug naar index

HIT (heparine geïnduceerde trombocytopenie)

Aanvraaginformatie

Omschrijving:HIT (heparine geïnduceerde trombocytopenie)
Synoniemen:HITT, HIPAA
Aanvraagcode:T040
Uitvoerend Lab:
Aanvraagformulier:SanquinImmunodiagnostiek (10)

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:uitslag van de 4T-score: altijd in overleg met dienstdoende klinisch chemicus
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Aanvraag via dienstdoende KC. Dit is nodig omdat de 4T-score moet worden berekend en tevens moet worden overlegd over de snelheid waarmee de bepaling moet wordne uitgevoerd (CITO of niet). De interpretatie van de 4T score is vindbaar in Zenya onder het zorgbrede document HIT. Contact Sanquin: 020-5123379

Materiaal afname/opslag

Code

Kleur Dop

rood en blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:10 ml stolbloed + 3 ml citraatbloed
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:
Afnameconditie:Niet afdraaien.
Bewaarcondities:Op kamertemperatuur tot aan verzending naar Sanquin.
Bewaarperiode:
Verzendformulier:
Verzendcondities:Gekoeld

Interpretatie

Indicatie:
Eenheid:
Referentiewaarden:

Negatief

Interpretatie:

Antistofbepalingen voor de aanwezigheid van antistoffen tegen PF4/heparine zijn zeer sensitief (97%), maar hebben een lage specificiteit. Voordat HIT onderzoek wordt ingezet is het noodzakelijk een klinische beslisregel te volgen (berekening 4T-score). Deze score bepaalt of het zin heeft de sneltest in te zetten en geeft informatie over de interpretatie van de test. De 4T-score met interpretatie staat vermeld in het zorgbrede document HIT .

Indien de antistofbepaling positief is wordt automatisch een HIPAA test ingezet (T041: heparine-induced-platelet-activation assay = HIPAA).

Testeigenschappen:

Als eerste wordt de HIT ELISA antistoftest ingezet in serum. Indien positief wordt vervolgens een HIPAA uitgevoerd uit het meegeleverde citraatbloed (heparin-induced platelet activation assay).

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Sanquin bepalingenwijzer HIT protocol Zenya

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:Dagelijks
Doorlooptijd:1 week (tenzij CITO aangevraagd via KC).
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:HIT test