← Terug naar index

IL-6

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:IL-6
Synoniemen:interleukine 6
Aanvraagcode:A003
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

nabepalen tot maximaal 2 dagen na afname

Materiaal afname/opslag

Code

S

Kleur Dop

geel

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Serum
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:4 ml
Minimaal nodig:2 ml
Afnameconditie:

Verzending Naar

Erasmus UMC Rotterdam afd. Immunologie, FrontService Nb-1218, ’s Gravendijkwal 230, 3015 CE ROTTERDAM

Contactgegevens

010-7044609

Bewaarcondities:4°C
Bewaarperiode:2 dagen bij 4°C
Verzendformulier:Erasmus UMC, Rotterdam, afdeling immunologie
Verzendcondities:4 C Sanquin bode

Interpretatie

Indicatie:cytokine storm, auto-immuunziekten, SIRS
Eenheid:pg/ml
Referentiewaarden:

< 10 pg/ml

Vanaf 1-1-2024 verzending naar Erasmus MC, Referentie-interval <4.4pg/ml

Interpretatie:

Cytokinen spelen een belangrijke rol in de pathogenese van vele verschillende (auto)-inflammatoire en auto-immuun ziektebeelden. Dergelijke ziektebeelden kunnen geassocieerd zijn met het verhoogd voorkomen van bepaalde cytokinen in de circulatie. Tevens kan het cytokinenprofiel verschillen tussen de verschillende typen (auto)-inflammatoire en auto-immuun ziektebeelden. Het bepalen van cytokinenconcentraties in serum kan informatie geven over mogelijke aanwezigheid van een ziektebeeld, de ziekteactiviteit, response op behandeling of kan een indicatie zijn voor het starten van een therapie met een biological gericht tegen één of meerdere specifieke cytokinen.

IL-6, een cytokine geproduceerd door o.a. T-cellen, macrofagen, endotheelcellen en gladspierweefsel, is betrokken bij pro-inflammatoire processen en speelt een rol de acutefase reactie en de koortsreactie. IL-6 activeert cellen tot de productie van overige pro-inflammatoire cytokinen, induceert CRP productie door de lever, verhoogd de permeabiliteit van de vaatwand, rekruteert en activeert B-cellen en stimuleert plasmacel differentiatie en immunoglobuline produktie. IL-6 heeft tevens een anti-inflammatoire werking, het remt de productie van de pro-inflammatoire cytokinen IL-1 en TNF. Tevens stimuleert het de productie van glucocorticoïden, IL-1 receptor antagonist en soluble TNF receptor p55. Verhoogde IL-6 productie en plasmawaarden zijn o.a. gerelateerd aan Morbus Castleman, hart en vaatziekten en verschillende typen vasculitiden, reumatische ziektebeelden en psoriasis. Bron: elabgids Erasmus MC Laboratoriumdiagnostiek

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:niet van toepassing
Bronvermelding:

https://www.nvkc.nl/professional/wie-doet-wat-database/268813-e006-bf5146a637b5442b-ade8499edc39774a

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:1 x per week
Doorlooptijd:3 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:A003