← Terug naar index

Immuuntrombocytopenie (ITP)

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Immuuntrombocytopenie (ITP)
Synoniemen:
Aanvraagcode:T924
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Aantal trombocyten (indien >100 overleg met dienstdoende KC)
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

LET OP: Aafnamehoeveelheid is afhankelijk van het aantal aanwezige trombocyten:

  • 30/nl: 30ml EDTA bloed + 10ml stolbloed

  • <30/nl 60ml EDTA bloed + 10ml stolbloed
  • <10/nl: alleen 10ml stolbloed

Indien veel bloedafname voor jonge kinderen bezwaarlijk is kan eventueel alleen indirect onderzoek en TPO worden verricht. Hiervoor is 1-2 ml serum en 1 ml EDTA bloed nodig.

Materiaal afname/opslag

Materiaal:
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:Is afhankelijk van aantal trombocyten
Minimaal nodig:Is afhankelijk van aantal trombocyten (zie opmerkingen)
Afnameconditie:Nooit op vrijdag afnemen
Bewaarcondities:Niet in koelkast of vriezer. Bode: doos KT met etiket 'oranje band'
Bewaarperiode:Moet binnen 24 uur na afname bij Sanquin zijn
Verzendformulier:
Verzendcondities:Moet binnen 24 uur na afname bij Sanquin zijn.

Interpretatie

Indicatie:trombocytopenie met 1-uurs CCI <7, 5 waardoor verdenking auto-auto-antistoffen.
Eenheid:
Referentiewaarden:

De immuunfluorescentie test en MAIPA hebben gezamenlijk een sensitiviteit van 80% en een specificiteit van >95%. Bij trombocyten >80 wordt sensitiviteit lager. Bij >100 nooit insturen.

Interpretatie:

Een trombocyten auto-antistof onderzoek, aangevraagd ter ondersteuning van de diagnose ITP kan de volgende tests omvatten.

  • een directe trombocyten immunofluorescentietest (directe PIFT, waarbij bepaald wordt of antistoffen van IgG of IgM klasse aan de trombocyten gebonden zijn)
  • indirecte trombocyten immunofluorescentietest (indirecte PIFT) uitgevoerd met een eluaat van de patiënten trombocyten; dit analyseert of er trombocyten autoantistoffen aantoonbaar zijn.
  • een indirecte PIFT met serum van de patiënt, dit analyseert of er in het plasma van de patiënt circulerende trombocyten antistoffen aanwezig zijn.
  • Een directe Monoclonal Antibody Immobilization of Platelet Antigens (directe MAIPA), analyseert of er antistoffen gebonden zijn aan structuren van trombocyten waartegen autoantistoffen gericht kunnen zijn.
  • Een indirecte MAIPA met serum van de patiënt. In het plasma van de patiënt circulerende trombocyten antistoffen kunnen op deze wijze worden aangetoond.
  • Trombopoietine, om te analyseren of er een aanmaakstoornis of verbruik/afbraak is.
Testeigenschappen:

www.sanquin.org/nl/producten-en-diensten/diagnostiek/diagnostische-testen/index/name/t924-immuuntrombocytopenie-itp

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Sanquin

Testeigenschappen

Methode:Directe immunofluorescentie (IFT), eluaat, MAIPA
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:3 werkdagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:T924