← Terug naar index

Kreatinine klaring

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Kreatinine klaring
Synoniemen:functieproef
Aanvraagcode:KRKL
Uitvoerend Lab:Algemeen laboratorium
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:hiervoor is plasma en 24 uurs urine nodig
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

Plasma afnemen in de periode van urineverzameling (< 2 dagen ertussen).

Materiaal afname/opslag

Code

U24

Kleur Dop

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

HG

Kleur Dop

Licht groen

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:24 uurs urine
Alternatief Materiaal:Heparine barricor
Afname Volume:
Minimaal nodig:
Afnameconditie:plasma afnemen ten tijde van urine verzameling (< 2 dag)
Bewaarcondities:
Bewaarperiode:3 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:bepaling nierfunctie, GFR, glomerulaire filtratie snelheid, nierinsufficientie
Eenheid:ml/min
Referentiewaarden:

man:    90 - 140 ml/min
vrouw:  70 - 110 ml/min
Met toenemende leeftijd (> 40 jr) daalt de kreatinine klaring met ongeveer 7 ml/min per decade.
Bij kinderen is het gebruikelijk de klaring te corrigeren voor het lichaamsoppervlak en te rapporteren als ml/min/1,73 m2.
Tijdens de zwangerschap stijgt de kreatinine klaring in het eerste trimester met ongeveer 50 % terwijl er weer een geleidelijke daling optreedt in het derde trimester tot waarden vóór de zwangerschap.

Interpretatie:

De kreatinine klaring (GFR) wordt berekend met de formule:

(1000 x urine kreatinine in mmol/L / serum kreatinine in umol/L) x (24-uurs volume urine in mL / 1440)

Bij nierinsufficientie neemt de GFR sterk af. Doordat kreatinine niet alleen gefiltreerd wordt door de glomeruli, maar er ook secretie plaatsvindt (deze is concentratie afhankelijk) door de tubuli, zal er bij zeer lage GFR (en dus hoog plasma kreatinine) een overschatting van de GFR plaatsvinden.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek. H. Hooijkaas, K. Mohrmann, L.C. Smeets, J.H.M. Souverijn, G.H.M Tax. Tweede druk 2013. Pag.: 248 Levey A.S. et al. A more accurate method to estimate glomerular filtration rate from serum creatinine: a new prediction equation. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. Ann Intern Med 1999; 130: 461-70.

  1. Levey A.S. et al. Expressing the MDRD study equation for estimating GFR with IDMS traceable (gold standard) serum creatinine values. (Abstract) Am Soc Nephrol 2005; 16: 69A.
  2. Levey AS et al. Using standardized serum creatinine values in the Modification of Diet in Renal Disease Study Equation for estimating glomerular filtration rate. Ann Intern Med 2006; 145: 247-54.
  3. Levey AS et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration). Ann Intern Med. 2009; 150: 604-12. Erratum in: Ann Intern Med. 2011; 155: 408.
  4. van den Brand Jan A.J.G. et al. Introduction of the CKD-EPI equation to estimate glomerular filtration rate in a Caucasian population. Nephrol Dial Transplant (2011) 26: 3176-81.

Testeigenschappen

Methode:spectrofotometrische activiteit bepaling
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:KRKL