← Terug naar index

Lacosamide

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Lacosamide
Synoniemen:
Aanvraagcode:AB30
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosis, innametijd, afnametijd, comedicatie
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

APE

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Apotheek EDTA
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:
Minimaal nodig:1 ml plasma nodig
Afnameconditie:10-24 uur na inname lacosamide

Link

Verzending Naar

Contactgegevens

Amsterdam UMC, locatie AMC Receptie CDL (B1-112) Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Bewaarcondities:koelkast tot verzending
Bewaarperiode:verzending
Verzendformulier:Amsterdam UMC, locatie AMC, KFTL
Verzendcondities:kamertemperatuur

Interpretatie

Indicatie:epilepsie
Eenheid:mg/l
Referentiewaarden:

Therapeutisch dalspiegel: 3-15 mg/L Toxisch > 15 mg/L

Interpretatie:

Er is onvoldoende bewijs dat routinematige TDM van lacosamide nuttig is, echter TDM kan behulpzaam zijn bij patienten die enzym inducerende anti-epileptica gebruiken, patienten met een verminderde nierfunctie of dialyse, en oudere patienten.

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid va nde analysemethode. Voor meer informatie kunt u terecht bij de laboratoriummapotheker.

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van verzendlaboratorium M287.

Doorbelgrenzen:> 15 mg/l
Bronvermelding:

Bepalingenwijzer AMC

Testeigenschappen

Methode:LC-MSMS
Analyse Frequentie:verzending (frequentie onbekend)
Doorlooptijd:3 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AB30