← Terug naar index

Lamellar Body Count (LBC)

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Lamellar Body Count (LBC)
Synoniemen:longrijping, Lecithine / Sfingomyeline ratio, LBC, L/S ratio
Aanvraagcode:LSR
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535031

Mailadres

Benodigde Informatie:Alleen iom diensdoende klinisch chemicus, monster aanmelden in UMCU (088-7554259)
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:C. Diepenhorst
Opmerkingen:

De bepaling van lamellar bodies is niet betrouwbaar in meconiumhoudend vruchtwater of na bloedbijmenging. Bij meerlingzwangerschappen is de voorspelbaarheid in bij hoge LBC nagenoeg gelijk aan eenlingenzwangerschap en zo'n 10% lager bij lage LBC. De L/S ratio wordt niet meer uitgevoerd.

Adres:Universitair Medisch Centrum Utrecht locatie AZU Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht Centrale balie van het CDL G.03.330 Postbus 85500 G03.550, 3508 GA Utrecht

Materiaal afname/opslag

Code

V

Kleur Dop

Afbeelding

Code

GEEN

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Vruchtwater
Alternatief Materiaal:Geen alternatief materiaal mogelijk
Afname Volume:
Minimaal nodig:10 ml
Afnameconditie:NIET afdraaien!!! Aanvragen na overleg met KC
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:Dezelfde dag verzenden
Verzendformulier:
Verzendcondities:Direct versturen met koerier

Interpretatie

Indicatie:foetale longrijping
Eenheid:
Referentiewaarden:

Positief Voorspellende Waarde voor longrijpheid; [95% betrouwbaarheids interval]
- 10; 85% [79-91%]
- 20; 96% [92-100%]
- 30; 97% [94-100%]
- 40; 99% [96-100%]
- >50; 100%

Interpretatie:

De pneumocyten van de long (van het ongeboren kind) produceren surfactant en scheiden deze uit als granulae, ook wel Lamellar bodies genoemd.  Surfactant bestaat uit een mengsel van lipiden en eiwitten. Het grootste deel van deze lipiden wordt gevormd door lecithine. Een zeer klein deel van het surfactant bestaat uit sfingomyeline. Bij toenemende rijping neemt het aantal lamellar bodies toe, met name na de 34e week.

Testeigenschappen:

Alleen op afspraak met dienstdoende KC.Vruchtwater wordt per koerier verstuurd. Het materiaal niet centrifugeren. Eventueel gekoeld bewaren (maximaal 5 dagen).

De verzenden naar het UMCU via de administratie. zie: http://www.nvkc.nl/professional/wie-doet-wat-database?action=showdetail&id=2678

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Testeigenschappen

Methode:diverse methoden
Analyse Frequentie:CITO pakket
Doorlooptijd:uitslag zelfde dag, rapportage binnen 5 werkdagen
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:LSR