← Terug naar index

leverfibrose score

Aanvraaginformatie

Omschrijving:leverfibrose score
Synoniemen:lever, fibrose score, fibrose indicatie
Aanvraagcode:fib4
Uitvoerend Lab:
Aanvraagformulier:

Telefoonnummer

0570-535030

Mailadres

h.salden@dz.nl

Benodigde Informatie:de score wordt berekend uit de leeftijd, het ASAT, ALAT en het trombocyten getal. Deze testen worden automatisch aangevraagd is Labosys als de fib-4 score is aangevraagd.
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:H.Salden
Opmerkingen:

indien het ASAT, ALAT en Plt bekend zijn en de fib-4 aangevraagd is, dan wordt deze automatisch berekend (en gerapporteerd).

Materiaal afname/opslag

Materiaal:
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:1 buis heparine gel en 1 buis EDTA volbloed
Minimaal nodig:nvt
Afnameconditie:nvt
Bewaarcondities:nvt
Bewaarperiode:nvt
Verzendformulier:
Verzendcondities:nvt

Interpretatie

Indicatie:verdenking op leverpathologie met verhoogde enzymwaarden (ASAT, ALAT en gamma-GT)
Eenheid:dimensieloos
Referentiewaarden:

score < 1,45: lage verdenking op gevorderde leverfibrose score > 3,25: hoge verdenking op leverfibrose

Interpretatie:

De fib-4 score is gecorreleerd aan de mate van leververvetting; bij een lage score is de verdanking laag en bij een hoge score is de verdenking hoog.

bij een leeftijd > 65 jaar is de score minder betrouwbaar

NALFD: De meest voorkomende oorzaak van leververvetting is niet-alcoholische leververvetting (‘non-alcoholic fatty liver disease’, NAFLD). NAFLD wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van leververvetting bij beeldvormend of histopathologisch onderzoek, zonder secundaire oorzaak als overmatig alcoholgebruik of het gebruik van bepaalde medicatie. NAFLD omvat het spectrum van eenvoudige steatose, steatohepatitis (‘non-alcoholic steatohepatitis’, NASH), fibrose en – uiteindelijk – cirrose en hepatocellulair carcinoom. Meerdere factoren spelen een rol in de complexe pathogenese van NAFLD, zoals genetische predispositie, overgewicht, insulineresistentie, inflammatie, galzouten, het darmmicrobioom en voeding. Patiënten met NAFLD hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en maligniteiten, zoals het hepatocellulair carcinoom. Tot op heden zijn er geen medicijnen geregistreerd voor de behandeling van NAFLD; de hoeksteen van de behandeling van NAFLD is aanpassing van de leefstijl, gericht op gewichtsreductie.

Testeigenschappen:

de fib-4 is geen test maar een berekening volgens de volgende formule:

FIB-4 = (leeftijd * ASAT(U/l))/(trombocyten (110^9/l)* ((ALAT(U/L)**0,5)).

Doorbelgrenzen:geen
Bronvermelding:
  1. M.E. Tushuizen et al, NTvG, 164;10; 8-16 (2020)
  2. S. McPherson et al, Amer J Gastroenterol 453; 1-12 (2016)

Testeigenschappen

Methode:
Analyse Frequentie:
Doorlooptijd:dagelijks
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:fib4