← Terug naar index

Lithium

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Lithium
Synoniemen:Priadel, Camcolit, Litarex
Aanvraagcode:AA73
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:dosering, tijd inname, tijd afname, comedicatie
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Overig te bepalen laboratoriumonderzoek bij het gebruik van lithium (onder andere bloedbeeld, electrolieten, nierfunctie en schildklierfunctie) is opgenomen in lithiumprotocol Dimence.

Onderste bepalingsgrens 0.05 mmol/l (resultaten lager dan 0.05 mmol/l worden als zodanig gerapporteerd <0.05 mmol/l)

Materiaal afname/opslag

Code

SI

Kleur Dop

Geel

Afbeelding

Toon afbeelding

Code

E10

Kleur Dop

Paars

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Serum gel
Alternatief Materiaal:EDTA plasma
Afname Volume:4.5 ml
Minimaal nodig:0.5 ml serum/plasma
Afnameconditie:12 uur na inname
Bewaarcondities:4 °C
Bewaarperiode:5 dagen
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:bipolaire stoornis
Eenheid:mmol/l
Referentiewaarden:

Referentiewaarden:

Volwassenen < 65 jaar:
Behandeling acute manie: 0.80 - 1.20 mmol/l
Profylaxe manie / onderhoudsbehandeling: 0.60 - 0.80 mmol/l

Additie therapie: ca. 0.50 mmol/l

Geriatrische patient: 0.40 - 1.0 mmo/l

 

Interpretatie:

toxisch > 1.5 mmol/l, zie www.toxicologie.org

Een geriatrische patient is gevoeliger voor bijwerkingen van lithium dan de niet geriatrische patient.

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid van de analysemethode. Indien gewenst is de meetonzekerheid op te vragen bij de dienstdoende ziekenhuisapotheker.

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van Deventer Ziekenhuis KCL M061.

Doorbelgrenzen:geriatrische patient > 1.0 mmol/l; overige patienten > 1.20 mmol/l,
Bronvermelding:

TDM monografie Lithium NVZA (www.tdm-monografie.org) www.toxicologie.org Farmacotherapierichtlijn Bipolaire stoornis Dimence

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 dag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AA73