← Terug naar index

Lupus anticoagulans

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Lupus anticoagulans
Synoniemen:LAC
Aanvraagcode:LUP
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:NIET OP PRIKPOST
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Deze test kan worden gebruikt ter bevestiging van 12 weken eerder gevonden positiviteit voor Lupus anticoagulans. Deze test is onvoldoende als diagnostische test voor het antifosfolipide syndroom. Hiervoor wordt het volledige antifosfolipide onderzoek aanbevolen (code: TFP1).

Materiaal afname/opslag

Code

C

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat bloed algemeen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2x 2,7 ml citraat bloed
Minimaal nodig:2 ml citraat-plasma
Afnameconditie:Binnen 4 uur na afname 2x afdraaien

Link

Verzending Naar

Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem

Contactgegevens

Bewaarcondities:Plasma invriezen -20°C (verzending Doetinchem)
Bewaarperiode:max. 2 weken
Verzendformulier:Slingeland Ziekenhuis, KCL, Doetinchem
Verzendcondities:bode -20°C

Interpretatie

Indicatie:onverklaarde verlenging van stollingstesten zonder bloedingsneiging. anti-fosfolipiden syndroom, zie ook anti-cardiolipine (ACL)
Eenheid:
Referentiewaarden:

Afwezig.

Interpretatie:

Lupus anticoagulans vormt een onderdeel van het onderzoek naar trombofilie bij verdenking op het antifosfolipiden syndroom. Volgens de consensuscriteria voor diagnose APS (Revised Sapporo criteria) kan de diagnose APS worden gesteld bij een combinatie van:
1 klinische bevinding: veneuze tromboembolie (VTE) en/of recidiverende abortus PLUS
1 positieve test voor antifosfolipide antistoffen (aPL).

Voor het testen van antifosfolipide antistoffen moeten ten minste 2 verschillende aPL testen worden ingezet, waaronder Lupus anticoagulans (LAC) EN anti-cardiolipine (aCL) OF anti-β2-glycoproteine I (aB2GPI). Voor de diagnose is een persisterende positiviteit (≥40 E/ml IgG of IgM of ≥99e percentiel van normale controles) van ten minste 1 van de bovenstaande testen in 2 onafhankelijke metingen met ≥12 weken interval noodzakelijk.

Uit een grote studie is echter gebleken dat de aanwezigheid van aCL géén onafhankelijke risicofactor vormt voor trombose1. Voornamelijk IgG anti-B2GPI antistoffen waren in deze studie geassocieerd met het optreden van VTE of obstetrische complicaties. Recente data ondersteunen het concept dat de analyse van het antifosfolipide profiel, in plaats van een enkele test, van nut is bij het vaststellen van het tromboserisiko in positief geteste patienten. Daarbij zijn aB2GP IgG antistoffen en LAC assays de belangrijkste testen.

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Preanalytische voorschriften stolling. SKML sectie stolling 2012

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:2 weken
CTG-Klasse:B902
Tarief:€12.6
LIS Code:LUP