← Terug naar index

Lupus anticoagulans

Aanvraaginformatie

Omschrijving:Lupus anticoagulans
Synoniemen:LAC, LUP
Aanvraagcode:H022
Uitvoerend Lab:Verzending
Aanvraagformulier:Sanquin Bloedstolling (4)

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:Moet binnen 4 uur na afname op KCL zijn.
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Dit betreft een stoltest die gaat afwijken vanaf 4 uur na afname. Afname op prikpost kan alleen indien het materiaal binnen 4 uur op KCL wordt afgedraaid. Zo niet, dan nieuwe afspraak maken.

Materiaal afname/opslag

Code

C

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat bloed algemeen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2x 2,7 ml citraat bloed
Minimaal nodig:2 ml citraat-plasma
Afnameconditie:Binnen 4 uur na afname 2x afdraaien
Bewaarcondities:Plasma invriezen -20°C (verzending Sanquin)
Bewaarperiode:max. 2 weken
Verzendformulier:
Verzendcondities:bode -20°C

Interpretatie

Indicatie:onverklaarde verlenging van stollingstesten zonder bloedingsneiging. anti-fosfolipiden syndroom, zie ook anti-cardiolipine (ACL)
Eenheid:
Referentiewaarden:

Afwezig.

Interpretatie:

Lupus anticoagulans vormt een onderdeel van het onderzoek naar trombofilie bij verdenking op het antifosfolipiden syndroom. Volgens de consensuscriteria voor diagnose APS (Revised Sapporo criteria) kan de diagnose APS worden gesteld bij een combinatie van:
1 klinische bevinding: veneuze tromboembolie (VTE) en/of recidiverende abortus PLUS
1 positieve test voor antifosfolipide antistoffen (aPL).

Voor het testen van antifosfolipide antistoffen moeten ten minste 2 verschillende aPL testen worden ingezet, waaronder Lupus anticoagulans (LAC) EN anti-cardiolipine (aCL) OF anti-β2-glycoproteine I (aB2GPI). Voor de diagnose is een persisterende positiviteit (≥40 E/ml IgG of IgM of ≥99e percentiel van normale controles) van ten minste 1 van de bovenstaande testen in 2 onafhankelijke metingen met ≥12 weken interval noodzakelijk.

Uit een grote studie is echter gebleken dat de aanwezigheid van aCL géén onafhankelijke risicofactor vormt voor trombose1. Voornamelijk IgG anti-B2GPI antistoffen waren in deze studie geassocieerd met het optreden van VTE of obstetrische complicaties. Recente data ondersteunen het concept dat de analyse van het antifosfolipide profiel, in plaats van een enkele test, van nut is bij het vaststellen van het tromboserisiko in positief geteste patienten. Daarbij zijn aB2GP IgG antistoffen en LAC assays de belangrijkste testen.

Testeigenschappen:

De test is gestoord bij INR>2,5 De test is niet gevoelig voor aanwezigheid DOAC

Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

Preanalytische voorschriften stolling. SKML sectie stolling 2012

Testeigenschappen

Methode:Stoltest (aPTT en dRVVT)
Analyse Frequentie:wekelijks, wisselende dag
Doorlooptijd:2 weken
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:H022