← Terug naar index

Mengproef

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Mengproef
Synoniemen:aPTT mengproef
Aanvraagcode:APTM
Uitvoerend Lab:Stolling
Aanvraagformulier:DZ-KCL Routine

Telefoonnummer

0570-535032

Mailadres

J.deKok@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Nee
Contactpersoon:J. de Kok
Opmerkingen:

Niet op prikpost. Uitslag altijd voorleggen aan KC. Deze overlegt met aanvrager over mogelijk vervolgonderzoek. 2 maal afdraaien tijdens voorbewerking.

Materiaal afname/opslag

Code

C

Kleur Dop

Blauw

Afbeelding

Toon afbeelding
Materiaal:Citraat bloed algemeen
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:2,7 ml
Minimaal nodig:1 ml citraatplasma
Afnameconditie:niet uit cupje.
Bewaarcondities:kamertemperatuur
Bewaarperiode:4 uur
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:verlengde aPTT, Lupus anticoagulans
Eenheid:
Referentiewaarden:

Niet gestoord

Interpretatie:

De interpratatie van de uitslagen van de mengproef kan leiden tot 2 conclusies:

  1. De uitslag van de mengproef is niet gestoord: zowel op t=0 als na 1 uur is de mengbuis < 5 sec afwijkend van normaalplasma → er is waarschijnlijk sprake van een factordeficiëntie.
  2. De uitslag van de mengproef is gestoord: het mengplasma is > 5 sec afwijkend van normaalplasma → er is waarschijnlijk een remmer aanwezig
    1. De remmer is direct werkend als zowel op t=0 als na 1 uur 37°C de mengproef is gestoord. Vaak blijkt hier sprake van anti-fosfolipide antistoffen.
    2. De remmer is langzaamwerkend indien alleen bij 37°C de mengproef is gestoord. Vaak blijkt hier sprake van complexe factorremmers (b.v. anti-FVIII)

Vervolgonderzoek bij verdenking factordeficientie moet bestaan uit uitsluiten van heparinecontaminatie (trombinetijd) en aantonen factordeficiënties van de intrinsieke route (FVIII, FIX, FXI, FXII).

 

Vervolgonderzoek bij verdenking remmer moet bestaan uit uitsluiten van heparinecontaminatie en aanvragen van FVIII remmer-, Lupus anticoagulans- en anti-β2-glycoproteine testen (CLB).

Testeigenschappen:
Doorbelgrenzen:
Bronvermelding:

SOP UMC St Radboud.

Testeigenschappen

Methode:stolbepaling
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:APTM