← Terug naar index

Methadon metaboliet (EDDP)

Aanvraaginformatie

Link

Verzending Naar

Eigen formulier

Contactgegevens

Omschrijving:Methadon metaboliet (EDDP)
Synoniemen:
Aanvraagcode:AA23
Uitvoerend Lab:KFTL
Aanvraagformulier:DZ-Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch onderzoek

Telefoonnummer

0570-535038

Mailadres

i.vanberlo-vandelaar@dz.nl

Benodigde Informatie:
CITO Aanvraagbaar:Ja
Contactpersoon:I. van Berlo
Opmerkingen:

Materiaal afname/opslag

Code

APU

Kleur Dop

Afbeelding

Materiaal:Apotheek - urine
Alternatief Materiaal:
Afname Volume:5 ml
Minimaal nodig:1 ml
Afnameconditie:geen bijzonderheden
Bewaarcondities:max 5 dagen in koelkast
Bewaarperiode:wordt gedurende 14 dagen bewaard in vriezer ivm mogelijk bevestigingsonderzoek
Verzendformulier:
Verzendcondities:

Interpretatie

Indicatie:
Eenheid:ug/l
Referentiewaarden:

Cut off waarde 100 ug/l Negatief < 100 ug/l Positief > 100 ug/l

Interpretatie:

Methadon is tot 2-5 dagen na gebruik aantoonbaar in urine. Gemeten wordt EDDP (belangrijke metaboliet van methadon). Onderste bepalingsgrens is 25 ug/l. Resultaten kleiner dan 25 ug/l worden gerapporteerd als < 25 ug/l. Bovenste bepalingsgrens is 500 ug/l. Resultaten groter dan 500 ug/l worden gerapporteerd als > 500 ug/l.

De bepaling wordt uitgevoerd met een immuno-assay techniek. Vals positieve resultaten zijn mogelijk. Bij twijfel dient bevestigingsonderzoek aangevraagd te worden. Levamisol, een mddel dat gebruikt wordt als versnijdingsmiddel, geeft kruisreactie. De bepaling is geschikt voor screening in een klinische setting waarbij ruimte is voor discussie tussen behandelaar en client. Deze bepaling is niet geschikt voor gerechtelijke toepassing. Bij de interpretatie dient rekening gehouden te worden met de meetonzekerheid van de bepaling. Meer informatie is op te vragen bij de laboratoriumapotheker.

De kreatinine concentratie wordt automatisch bepaald. Bij een kreatinine concentratie < 2.0 mmol/ is het resultaat niet betrouwbaar. Rapportage: Kreat 0.4-2.0 mmol/l: monster als verdund beschouwen Kreat < 0.4 mmol/l: monster is waarschijnlijk geen urine.

Testeigenschappen:

Bepaling valt onder de ISO15189 scope van Deventer Ziekenhuis KCL M061.

Doorbelgrenzen:Aangevraagd in het kader van een intoxicatie
Bronvermelding:

Bijsluiter Roche

Testeigenschappen

Methode:immuno-assay
Analyse Frequentie:dagelijks
Doorlooptijd:1 werkdag
CTG-Klasse:
Tarief:
LIS Code:AA23